STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol
Współpraca
Zapraszamy Państwa i Państwa Firmy do wspierania działań Stowarzyszenia na rzeczy naszych podopiecznych. 


Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto stowarzyszenia. Darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia można odliczyć od podstawy opodatkowania. Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 proc. dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne do 10 proc. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m. in. na działalność charytatywną i społeczną). 

Można tego dokonać w prosty sposób – przelewając środki na nasze konto:
Nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS nr 61 2030 0045 1110 0000 0421 6470

Państwa wsparcie oraz pomoc w realizacji działań Stowarzyszenia stawia przed Państwem możliwość wykorzystania faktu bycia sponsorem Stowarzyszenia. 
Jest to znakomita możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku firmy jako społecznie zaangażowanej, budowania jej prestiżu oraz podniesienia wiarygodności, a także wzmacniania zaufania do marki i produktów Firmy. Bycie sponsorem staje się wyrazem społecznej odpowiedzialności firm, które dzięki swojemu rozwojowi mogą i chcą wesprzeć także inne społecznie słuszne działania.

Jako sponsorzy macie Państwo możliwość uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia.
Informacje o wspieraniu naszych działań mogą być rozpowszechniane poprzez:

· promowanie sponsora w czasie akcji organizowanych przez Stowarzyszenie;
· prezentację loga sponsora w miejscach organizowanych przedsięwzięć;
· prezentację loga sponsora w materiałach informacyjnych z nim związanych;
· materiały promocyjne tj. ulotki, broszury, kalendarze;
· materiały przekazywane mediom;
· umieszczenie banera i linku sponsora na stronie internetowej Stowarzyszenia;
· prezentację w trakcie publicznych wystąpień przedstawicieli Stowarzyszenia. 

Sponsorem może być firma, spółdzielnia, osoba prywatna, instytucja, która zechce wesprzeć Stowarzyszenie zarówno w formie finansowej, rzeczowej lub usługach.


Każda przekazana przez Ciebie kwota pomoże nam kontynuować naszą misję! 
Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje.
Dom Dziecka w Pawłówce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     w Przerośli

Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno - Kilturalne ZIUNA

Nadleśnictwo Suwałki


Marek Kowalewski Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Goliat, Wieliczki


"Sianożęć" Hodowla Psów Bogdan Lauryn, Suwałki


Nadleśnictwo Szczebra


Organizacja Strzelec Suwałki


Stowarzyszenie Pryzmat  Suwałki

Instytucje i osoby prywatne wspierające działalność stowarzyszenia
Nadleśnictwo Suwałki
Nadleśnictwo Szczebra
Fundacja PGE        
"Energia z serca"
Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody            w Białymstoku

Pani Dorota Puczyłowska

Organizacja Strzelec Suwałki