STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół        Domu Dziecka w Pawłówce


Z A R Z Ą D   S T O W A R Z Y S Z E N I A

PREZES 

Rafał Lejmel


Zawodowo związany z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka        w Nowej Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, organizacji pracy socjalnej, nauczania wspomagającego, rewalidacji, mediacji rodzinnej i karnej oraz zarządzania strategicznego

motto:  "Nikt nie rodzi się tylko dla siebie, żyjemy również aby pomagać innym(...)"

WICEPREZES

Jolanta ChaleckaSpecjalizuje się w sprawach politologii, administracji publicznej, pedagogice opiekuńczo - wychowawczej i pedagogice nauczycielskiej
SKARBNIK

Paulina ŻołowskaSpecjalizuje się w sprawach administracji samorządowej i pracy socjalnej.
SEKRETARZ

Marzena Krupińska


 Specjalizuje się  w sprawach resocjalizacji i marketingu.

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A 

PRZEWODNICZĄCA

Marta Niedziejsko


Specjalizuje się w sprawach rachunkowości i finansów.
Alina Małgorzata Romanowska


Zawodowo związana z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, wykształcenie średnie, zawód kucharz z kwalifikacją mistrza kuchni. Uczynna i życzliwa.
Joanna Gulbierz

Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, terapii pedagogicznej i pracy socjalnej.

P O Z O S T A L I   C Z Ł O N K O W I E

Magdalena Moj - Kondratowicz


Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacji.
Barbara Jasionowska

Wieloletni pracownik Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.
Iwona Kubiak - Kapuścińska

Emerytowany wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce. 
Katarzyna Pietrzak

Zawodowo związana z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.. Specjalizuje się w sprawach administracji publicznej.
Jankowska Marta

specjalistka projektowania ubiorów, studentka Akademii Sztuk Pięknych. Uzdolniona artystycznie. Muzyka, śpiew, malarstwo to Jej wielkie pasje życiowe. Kocha ludzi i życie.
Gajda Eryk

inżynier budownictwa, specjalność - budownictwo energooszczędne         i ekologiczne. Zainteresowania techniczne i informatyczne.                 Lubi różnorodną muzykę i interesuje się fotografią. Pomocny i życzliwy.
Zuzelska Małgorzata

z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Nowej Pawłówce związana od pierwszych chwil jego powstania. Jest wieloletnim pracownikiem Placówki. Bardzo zaangażowana, pomocna i życzliwa.


Elżbieta Słuchocka


Wieloletni pracownik Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce. Specjalizuje sie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogice i nauczaniu przedmiotowym.