STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół        Domu Dziecka w Pawłówce


Z A R Z Ą D

PREZES 

Rafał Lejmel


Zawodowo związany z Domem Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, organizacji pracy socjalnej, nauczania wspomagającego, rewalidacji, mediacji rodzinnej i karnej oraz zarządzania strategicznego

motto:  "Nikt nie rodzi się tylko dla siebie, żyjemy również aby pomagać innym(...)"


WICEPREZES

Maria Jolanta Gajda-PstrzochZawodowo związana z Domem Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się  w sprawach kadrowych, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz administracji. Pomocna, przyjazna i otwarta na ludzi.
SKARBNIK

Marta DownarZawodowo związana z Domem Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach      z zakresu rachunkowości i księgowości, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i pedagogiki nauczycielskiej.
SEKRETARZ

Małgorzata KoprowskaZawodowo związana z Domem Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogice, rewalidacji i nauczaniu wspomagającym.

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A 


PRZEWODNICZĄCY

Elżbieta Słuchocka


Wieloletni pracownik Domu Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje sie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogice i nauczaniu przedmiotowym.
Anna Ciszewska

Specjalizuje się w resocjalizacji i nauczaniu początkowym
Sylwia Sznurkowska


Wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i nauczania początkowego.

I N N I   C Z Ł O N K O W I E  Z A Ł O Ż Y C I E L E


Anna Mentel


Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
Hanna Grażyna Żebrowska

Specjalizuje się w oligofrenopedagogice, rewalidacji i pracy socjalnej.
Magdalena Moj - Kondratowicz


Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacji.
Jolanta Korzeniecka


Pracownik Domu Dziecka w Pawłówce.Specjalizuje się w sprawach politologii, administracji publicznej, pedagogice opiekuńczo - wychowawczej i pedagogice nauczycielskiej
Marzena Krupińska

 Specjalizuje się  w sprawach resocjalizacji i marketingu.
Dorota Dąbrowska


Specjalizuje się w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i rewalidacji.
Barbara Jasionowska

Wieloletni pracownik Domu Dziecka w Pawłówce.
Urszula Nowosadko

Pracownik Domu Dziecka w Pawłówce. Z wykształcenia magister rachunkowości    
i finansów w administracji.
Piotr Kardel

Wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce. Posiada kwalifikacje pedagogiczne          w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rewalidacją.

P O Z O S T A L I   C Z Ł O N K O W I E


Fabian Fałtynowicz

Wieloletni pracownik Domu Dziecka w Pawłówce.
Iwona Kubiak - Kapuścińska

Emerytowany wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce. 
Katarzyna Kempisty

Zawodowo związana z Domem Dziecka w Pawłówce. Specjalizuje się w sprawach administracji publicznej.
Jankowska Marta

absolwentka liceum plastycznego. Uzdolniona artystycznie. Muzyka, śpiew, malarstwo to Jej wielkie pasje życiowe. Obecnie zdobywa wiedzę  z zakresu projektowania ubiorów. Kocha ludzi i życie.
Gajda Eryk

inżynier budownictwa, specjalność - budownictwo energooszczędne         i ekologiczne. Zainteresowania techniczne i informatyczne.                 Lubi różnorodną muzykę i interesuje się fotografią. Pomocny i życzliwy.
Zuzelska Małgorzata

z Domem Dziecka w Pawłówce związana od pierwszych chwil jego powstania. Jest wieloletnim pracownikiem Placówki. Bardzo zaangażowana, pomocna i życzliwa.
Izabela Masalewska

wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce. Posiada kwalifikacje         w zakresie pedagogiki opiekuńczej oraz resocjalizacji a także profesjonalnej opieki i edukacji dziecka. W życiu kieruje się zasadą : 
" Skoro pojawiło się marzenie, to znaczy, że w swoim wnętrzu jest wszytsko, aby zmienić je w rzeczywistość"
Barbara Sobolewska

wychowawca Domu Dziecka w Pawłówce z kwalifikacjami pedagog resocjalizacji. Lubi ludzi, uważa, że zawsze kiedy zbłądzimy               w życiowej wędrówce, możemy wrócić i szukać nowej, lepszej drogi ...
Alina Małgorzata Romanowska


Zawodowo związana z Domem Dziecka w Pawłówce, wykształcenie średnie, zawód kucharz z kwalifikacją mistrza kuchni. Uczynna          i życzliwa.