STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce jest organizacją pozarządową wspierającą działalność Domuów Dziecka w Nowej Pawłówce                     Poniżej informacje dotyczące Placówki:


Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce: mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch
Typ Placówki: socjolizacyjna
Adres:
Nowa Pawłówka 1, 16-427 Przerośl woj. podlaskie, powiat suwalski
tel/fax.: 87 569 17 11
Organ prowadzący: Powiat Suwalski
www.domdzieckawpawlowce.pl

            Placówka funkcjonuje od 1997 r. Jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, której zadaniem jest zapewnienie całodobowej, ciągłej opieki nad dziećmi pozbawionymi trwale lub okresowo opieki własnej rodziny. 

             Placówka położona jest na obrzeżach Suwalskiego Parku Krajobrazowego w malej wsi Nowa Pawłówka. W o dległości 20 km od Suwałk. Dom Dziecka dysponuje 30 miejscami.

Trafiające do placówki dzieciaki nie są rozdzielane na grupy wiekowe. Rodzeństwo zamieszkuje razem bez względuna wiek i płeć dzieci. W zależności od liczebności rodzeństwa otrzymują do swojej dyspozycji pokój lub dwa. Dzięki temu podtrzymywane są więzi rodzinne, a dzieciaki uczą się wzajemnej odpowiedzialności względem siebie.

          Przebywające w placówce dzieci uczone są samodzielności i samoobsługi w zakresie utrzymywania porządku w pokojach,aneksach kuchennych i świetlicach. W czasie wolnym wychowankowie wraz z wychowawcami przygotowują proste posiłki, desery, pieką ciasta w aneksach kuchennych, które mają do swojej dyspozycji. Starsi wychowankowie przed usamodzielnieniem się z placówki uczą się pisania podań, załatwiania różnych spraw w urzędach, obsługi kont bankowych i umiejętności korzystania z bankomatów, wypełniania przekazów pocztowych i opłacania rachunków.

         Potrzeby dzieciaków przebywających w placówce są bardzo duże. Na podstawowe funkcjonowanie placówki środki finansowe zabezpiecza organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Suwałkach. 

Jednakże brakuje środków finansowych na wypoczynek letni, czy też udział wychowanków w zajęciach zorganizowanych poza placówką.