STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol

2018

W dniu 13 kwietnia2018 roku o godz. 17:00 w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób         z problemmi opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce, odbyło się VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.2017

W dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 16:00 w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemmi opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

2016

W dniu 6 maja 2016 roku o godz. 17:00 w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemmi opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

2015

          Podczas obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu dziecka w Pawłówce w dniu 24 kwietnia 2015 roku zostały wybrane władze Stowarzyszenia.
Na kolejną kadencję Zarząd pozostał w tym samym składzie, jednakże uległ zmianie skład Komisji Rewizyjnej.

2014

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się kolejne Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu dziecka w Pawłówce.

2013

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, że  w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 15:30 w Domu Dziecka w Pawłówce odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

2012


Spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia w dniu 28 maja 2012 roku 

Temat integracji  jest niezwykle obszerny, a samo angażowanie do opracowania wspólnych działań może wydawać się czymś trudnym; ale przecież łączy nas wspólny cel i to jest najlepsza droga do zacieśnienia więzi.  Po zakończeniu spotkania już od dnia drugiego rozpoczęły się dyskusje odnośnie opracowania strategii działń.
Poważam ludzi, którzy wypełniają jakąś misję – mniejszą lub większą i konsekwentnie w wolnym czasie pracują dla innych...

Zebranie założycielskie dnia 5 marca 2012 roku