STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ                DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich..."
                                                                                                                                          Michał Gogol

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

adres siedziby:ul. Holendry 3/1, 16-427 Przerośl
tel: (+48) 514318662
e-mail: stowarzyszenie.domdziecka@onet.eu
nr KRS 0000417618, REGON 200693770 NIP 844-23-50-451
Każdy może przystąpić do grona Naszych Przyjaciół. Jesteśmy otwarci na nowe znajomości i ciekawe propozycje współpracy. Poboczny formularz umożliwi Państwu kotakt z Naszym Stowarzyszeniem.

Dla tych wszystkich, którzy pragną wesprzeć działalność statutową Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce i przyczynić się do realizacji Naszych zamierzeń i planów oraz urzeczywistnić marzenia dzieci podajemy numer konta, na które można przekazywać środki finasowe:

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

BGŻ BNP PARIBAS nr 61 2030 0045 1110 0000 0421 6470

Dzięki wsparciu życzliwych Darczyńców wspieramy trud pracy socjalizacyjnej zmierzającej do pełnej readaptacji społecznej dzieci powierzonych opiece Domu Dziecka w Pawłówce oraz wspieramy aktywność społeczną dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu, przemocy domowej,  z rodzin ubogich zgodnie z założeniami naszego Statutu.
Zapraszamy do zapoznania się ze statutem stowarzyszenia, które określa naszą działalność.

w imieniu dzieci i własnym
DZIĘKUJEMY

Jesteśmy na Facebooku 


2023


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zarząd Stowarzyszenia

2022


Przerośl, dnia 1 grudnia 2022 roku

Jest nam niezmiernie miło podziękować w imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2021 na rzecz naszej Organizacji. Dzięki wyjątkowej życzliwości i ofiarności Osób oraz Firm wspierających Stowarzyszenie właśnie w tym zakresie, udało się nam pozyskać z tego tytułu ogólną kwotę w wysokości 9 464,00 zł.
Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za ten wyjątkowy gest, gest dobroci i bezinteresownej pomocy skierowanej do drugiego człowieka. Środki uzyskane z 1% podatku zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, która jest przede wszystkim skierowana do dzieci i młodzieży mieszkających w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce. To również dzięki pomocy wszystkich Osób, które podjęły decyzję o przekazaniu 1% swojego podatku naszej Organizacji możemy pokrywać koszty uzyskania prawa jazdy kat. B pełnoletnim wychowankom, organizować korepetycje, wyjazdy oraz prowadzić inne działania pomocowe.

Dzięki wyjątkowej życzliwości Ofiarodawców możemy wspierać podopiecznych Placówek w realizacji Ich marzeń i celów. Dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 18 października 2022 roku

Pragniemy poinformować, iż z nowym rokiem szkolnym, na podstawie rozeznanych potrzeb, włączyliśmy w realizację korepetycje z matematyki dla wychowanków Domów Dziecka w Nowej Pawłówce. Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel. Dzięki tej pomocy zatrudniliśmy korepetytora, który wspiera Naszych podopiecznych szkół średnich. 

Dziękujemy Wam!

Przerośl, dnia 17 października 2022 roku


Wycieczka zagraniczna do Finlandii, Estonii, Łotwy - PERŁY PÓŁNOCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Nowej Pawłówce zorganizowało w dniach 22-25 września 2022 r. wychowankom Domów Dziecka w Nowej Pawłówce wycieczkę zagraniczną do Finlandii, Estonii, Łotwy - PERŁY PÓŁNOCY. Podczas zorganizowanego wyjazdu edukacyjnego dzieciaki zwiedziły Rygę – Tallin – Helsinki. Trzy kraje nadbałtyckie, a każdy inny. Tak blisko Polski, a tak rzadko odwiedzane. W każdym krajów poznaliśmy jego kulturę i tradycję, urok zabytków spowodował, że chce się tam wracać, bo zostaje niedosyt. Dzieciaki powróciły z wycieczki zmęczone ale bardzo szczęśliwe. Z serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wyjazdu i uprzyjemnienie spędzenia czasu Naszym podopiecznym. 
Zarząd Stowarzyszenia

Kurs specjalistyczny przygotowujący wychowanka do matury rozszerzonej z biologii i chemii

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie sfinansowało jednemu z wychowanków Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, kurs specjalistyczny przygotowujący wychowanka do matury rozszerzonej z biologii i chemii, realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Niniejszy kurs nie tylko przygotowuje wychowanka do matury rozszerzonej z w/w przedmiotów kierunkowych ale przede wszystkim przygotuje go do aplikowania na studia medyczne, zgodnie z jego marzeniami. Kurs rozpoczyna się we wrześniu 2022 roku a kończy w kwietniu 2023 roku. Wraz  z kursem, Stowarzyszenie sfinansuje wychowankowi zakwaterowanie w Domu Studenta przy Uniwersytecie Medycznym. W/w działanie realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel. Dzięki Wam, jesteśmy w stanie spełniać marzenia dzieci, wspierając ich możliwości i aspiracje. 

Zarząd Stowarzyszenia 

W dniu 28 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. 
Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili i omówili sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021, oraz sprawozdanie finansowe. Przedstawiono i omówiono plan działania Stowarzyszenia na rok 2022. 
W związku z uzupełnieniem składu zarządu Stowarzyszenia wybrano w głosowaniu tajnym brakujących członków Zarządu. Prezesem Stowarzyszenia jest w dalszym ciągu Pan Rafał Lejmel, a skarbnikiem Pani Żołowska Paulina natomiast w głosowaniu Wiceprezesem została Pani Jolanta Chalecka          a sekretarzem Pani Marzena Krupińska.

Zarząd Stowarzyszenia


Przerośl, dnia 15 kwietnia 2022 roku

Niech ten szczególny czas Świąt Wielkanocnych, czas zwycięstwa życia nad śmiercią, doda Wam otuchy, sił i cierpliwości, tak potrzebnych na ten aktualnie trudny, wyjątkowy okres pokonywania codziennych wyzwań. Niech pozwoli, choć na chwilę, oderwać się od trosk dnia powszedniego. Niech będzie pełen wiary, nadziei na lepsze jutro, zdrowia, szczęścia, radości, spokoju, miłości, wzajemnego szacunku, zaufania oraz serdeczności.

Zarząd i Członkowie
 Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce


Przerośl, dnia 4 lutego 2022 roku

Pragniemy poinformować, iż z nowym rokiem, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, na podstawie rozeznanych potrzeb, włączyliśmy w realizację korepetycje z języka angielskiego dla wychowanków Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.  Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel. Dzięki tej pomocy zatrudniamy trzech korepetytorów - z języka angielskiego, matematyki i biologii, którzy wspierają Naszych podopiecznych szkół średnich. 
Dziękujemy Wam!

2021

Przerośl, dnia16 listopada 2021 roku

Pragniemy poinformować, iż w nowym roku szkolnym 2021/2022 są realizowane w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, korepetycje z biologii dla wychowanków Domów Dziecka w Nowej Pawłówce. Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel.

Dziękujemy Wam!

Przerośl, dnia 6 października 2021 roku

Jest nam niezmiernie miło podziękować w imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszej Organizacji. Dzięki wyjątkowej życzliwości i ofiarności Osób oraz Firm wspierających Stowarzyszenie właśnie w tym zakresie, udało się nam pozyskać z tego tytułu ogólną kwotę w wysokości 13 925,60 zł.
Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za ten wyjątkowy gest, gest dobroci i bezinteresownej pomocy skierowanej do drugiego człowieka. Środki uzyskane z 1% podatku zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, która jest przede wszystkim skierowana do dzieci i młodzieży mieszkających w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce. To również dzięki pomocy wszystkich Osób, które podjęły decyzję o przekazaniu 1% swojego podatku naszej Organizacji możemy pokrywać koszty uzyskania prawa jazdy kat. B pełnoletnim wychowankom, organizować korepetycje, wyjazdy oraz prowadzić inne działania pomocowe. 

       Dzięki wyjątkowej życzliwości Ofiarodawców możemy wspierać podopiecznych Placówek w realizacji Ich marzeń i celów. Dziękujemy! 

 Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 4 października 2021 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, dzięki pozyskanym środkom finansowym od Darczyńców, dofinansowało zakup i montaż anten telewizyjnych  w pokojach podopiecznych Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.
Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za wielką życzliwość Darczyńcom, którzy okazują dzieciakom swoją przyjaźń i zrozumienie.
Z wyrazami serdecznej wdzięczności 
Zarząd Stowarzyszenia
Przerośl, dnia 4 października 2021 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce po raz kolejny w roku 2021 pokryło koszty kursu prawa jazdy kat. B wychowankowi Domu Dziecka w Nowej Pawłówce. Trzymamy kciuki za jak najszybsze zdanie egzaminów i mamy nadzieję, że w samodzielnym dorosłym życiu posiadanie prawa jazdy w znacznym stopniu usprawni codzienne funkcjonowanie.

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 4 października 2021 roku

Pragniemy poinformować, iż w nowym roku szkolnym 2021/2022  są realizowane korepetycje z matematyki wychowanków Domów Dziecka w Nowej Pawłówce. Mają one charakter zarówno on-line jak i są realizowane w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel.
Dziękujemy Wam!

Przerośl, dnia 27 sierpnia 2021 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Nowej Pawłówce zorganizowało w dniach 19-23 sierpnia 2021 r. wychowankom Domów Dziecka w Nowej Pawłówce wycieczkę w Góry Stołowe. Podczas zorganizowanego wyjazdu edukacyjnego dzieciaki zwiedziły Szczeliniec – Błękitne Skały, Kaplicę Czaszek, Twierdzę Kłodzko, Zamek Książ w Wałbrzychu, Stare Miasto i Afrykarium w ZOO we Wrocławiu. Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w parku Suntago Park of Poland, gdzie w strefie basenów na podopiecznych czekała moc atrakcji. Dzieciaki powróciły z wycieczki zmęczone ale bardzo szczęśliwe. Z serca dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wyjazdu i uprzyjemnienie spędzenia czasu Naszym podopiecznym.

Zarząd Stowarzyszenia 
Przerośl, dnia 25 czerwca 2021 roku
W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Na zebraniu członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili i omówili sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020, oraz sprawozadnie finansowe. Przedstawiono i omówiono plan działania Stowarzyszenia na rok 2021. W związku z wygaśnięciem kadencyjności zarządu Stowarzyszenia wybrano w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia został Pan Rafał Lejmel, Wiceprezesem została Pani Maria Jolanta Gajda - Pstrzoch, skarbnikiem Pani Paulina Żołowska, sekretarzem Pani Agnieszka Siwula, natomiast przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Pani Marta Niedziejko, członkami Komisji Rewizyjnej zostały wybrane Pani Joanna Gulbierz i Pani Alina Romanowska. 
Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 25 czerwca 2021 roku

Dzięki pozyskanym środkom finansowym od Pana Damiana, który od wielu lat wspiera dzieciaki oraz nasze działania, zorganizowaliśmy wychowankom z Domów Dziecka w Nowej Pawłówce wyjazd do Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Nasi podopieczni korzystali z uroków Parku Wodnego w Hotelu oraz spożyli posiłek w hotelowej restauracji. Wyjazd sprawił zarówno dzięciakom jak i starszej młodzieży prawdziwa frajdę.
Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 25 czerwca 2021 roku
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce pokryło koszty kursu prawa jazdy kat. B usamodzielniającemu się wychowankowi Domu Dziecka w Nowej Pawłówce. Trzymamy kciuki za jak najszybsze zdanie egzaminów i mamy nadzieję, że w samodzielnym dorosłym życiu posiadanie prawa jazdy w znacznym stopniu usprawni codzienne funkcjonowanie.
Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 11 maja 2021 roku
       Dzieciaki w ramach programu "MOJA WODA" i " CZYSTE POWIETRZE" w związku z obchodami  Dnia Ziemi otrzymały z SARA Energia - Kram Suwałki kolorowanki, za które bardzo w imieniu dzieciaków dziękujemy; umiliły one im spędzony czas. 

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 7 maja 2021 roku

POMOC EDUKACYJNA WYCHOWANKOM CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMÓW DZIECKA W NOWEJ PAWŁÓWCE

   Pragniemy poinformować, iż w roku 2021  są realizowane korepetycje z matematyki i języka angielskiego dla czterech wychowanków  Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.  Mają one charakter zarówno on-line jak i są realizowane w formie stacjonarnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel.

Dziękujemy Wam!

2020


Przerośl, dnia 9 grudnia 2020 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z Firmą Tétris w Warszawie oraz Domem Dziecka w Pawłówce zorganizowało w dniach 16 - 18 października 2020 r. wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce wycieczkę do Warszawy. W związku z dużą rozbieżnością wiekową dzieciaki biorące udział w wycieczce zostały podzielone na grupy wiekowe. Nasz najmłodsze pociechy korzystały z licznych atrakcji oferowanych przez Centrum Arkadia oraz w Smart Kids, starsi wychowankowie zwiedzali stadion piłkarski i udali się do kina, zaś najstarsi nasi podopieczni udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspólnie zwiedzaliśmy także Elektrownię Powiśle, Centrum Nauki Kopernik oraz ZOO. Dzieciaki powróciły z wycieczki zmęczone ale bardzo szczęśliwe. Wyjazd do Warszawy był wielkim przeżyciem dla Społeczności Domu Dziecka w Pawłówce ze względu na fakt, iż był to pierwszy tegoroczny wspólny wyjazd wychowanków poza Placówkę ze względu na trwającą pandemię koronawirusa Covid-19. Z serca dziękujemy naszym wspaniałym organizatorom wyjazdu tj. Dyrekcji, Pracownikom, Członkom Ich Rodzin oraz wszystkim zaangażowanym w organizację wyjazdu i uprzyjemnienie pobytu dzieciakom w Stolicy. 
Zarząd Stowarzyszenia 


2020


Przerośl, dnia 7 grudnia 2020 roku
W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym Darczyńcom, wspaniałym Ludziom o Wielkich Sercach, którzy zdecydowali się na przekazanie 1% podatku za rok 2020 na rzecz naszej Organizacji. Dzięki Państwa wyjątkowej życzliwości pozyskaliśmy z wszystkich wpłat kwotę 12 114,80 zł. Środki te oczywiście trafiają do naszych podopiecznych z Domu Dziecka w Pawłówce. Okazuje się, że nawet najmniejsza kwota jest ważna, ponieważ w efekcie końcowym znacząco wpływa na wielkość zgromadzonych środków, które możemy przeznaczać na czynienie dobra. Dziękujemy Wam Kochani!

Z wyrazami wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 7 grudnia 2020 roku
Pragniemy poinformować, iż w roku 2020 nadal są realizowane korepetycje z matematyki dla wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce. W roku szkolnym 2019/2020 z korepetycji skorzystało trzech podopiecznych Placówki, co u jednego z nich zaowocowało oceną "bardzo dobry" na koniec roku szkolnego. W obecnej chwili nadal kontynuujemy korepetycje z matematyki. Mają one charakter on-line, jednakże są bardzo przydatne. Korepetycje realizujemy dzięki wsparciu wielu Wspaniałych Ludzi, którzy comiesięcznie wspierają naszą Organizację środkami finansowymi z przeznaczeniem na ten cel. 

 Dziękujemy Wam!


2019


Serdeczne podziękowania w imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dzieckaw Pawłówce składamy zarówno Osobom Prywatnym, jak i Firmom, które zdecydowały się na przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz naszej Organizacji. Dzięki Państwa życzliwości udało nam się pozyskać kwotę 11 280,50 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, która jest kierowana do dzieciaków mieszkających w Domu Dziecka w Pawłówce. Dzięki Państwa wsparciu możemy pomagać jeszcze więcej.

Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Stowarzyszenia

Wspieramy akcję "Podaruj dzieciom uśmiech"Człowieku - podaj łapę


Kochani,Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce wspiera akcję organizowaną przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach polegającą na zbiórce karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt mieszkających w schroniskach Sonieczkowo i Cyganowo. Możecie umówić się z nami telefonicznie: 514318662 lub przynieść przeznaczone na zbiórkę rzeczy do siedziby naszego Stowarzyszenia w godzinach 9:00 - 13:00. Liczymy na Wasze dobre serduszka i wsparcie .
Przerośl, dnia 27 listopada 2019 roku

"Partnerstwo dla wolontariatu"

W dniu 11 października 2019 r. członek naszego Zarządu uczestniczył w szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu dotyczącym podstaw zarządzania wolontariatem w organizacji zorganizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat Suwałki w ramach projektu "Partnerstwo dla wolontariatu".

Przerośl, dnia 21 listopada 2019 roku

Podlaskie Barwy Wolontariatu 2019

Szanowni Państwo!

W naszej społeczności lokalnej jest duża liczba osób, którzy nieodpłatnie poświęcają swój czas i energię bezinteresownie służąc drugiemu człowiekowi. Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat staje się szalenie barwny.

Doceniając pracę społeczną i zaangażowanie, serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w organizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach Regionalnym konkursie pod tytułem „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2019”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, który kierujemy do Państwa.
Podsumowanie konkursu nastąpi dnia 3 grudnia 2019 r. podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu, które odbędzie się w Suwałkach. 
W trakcie Forum 10 laureatów otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

Przerośl, dnia 2 października 2019 roku

Profilaktyka kreatywna "Chce mi się chcieć"Projekt zrealizowany w ramach środków Fundacji Tesco

Działania projektowe były skierowane do wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie doposażyło salę rekreacyjną Placówki oraz przeprowadziło cykl zajęć rekreacyjno - sportowych ukierunkowanych na rozwój fizyczny podopiecznych Domu Dziecka. W tym miejscu, jeszcze raz dziękujemy za Państwa głosy oddane w supermarketach Tesco w Suwałkach i Gołdapi, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić jeszcze więcej działań na rzecz dzieciaków z Domu Dziecka w Pawłówce.

Dziękujemy!

Przerośl, dnia 2 października 2019 roku

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI


Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu od Wspaniałych Ludzi o Wielkim Sercu, umożliwiło w dalszym ciągu wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce skorzystanie z korepetycji z matematyki. Dodatkowe lekcje pozaszkolne mają na celu powtórzenie materiału, omówienie problemów programowych oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

Dziękujemy!

Przerośl, dnia 25 września 2019 roku

Wycieczka do Rumunii, Bułgarii i Turcji

       
      Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Filipowie oraz Domem Dziecka w Pawłówce zorganizowało w dniach 5 - 11 września 2019 r. wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce oraz dzieciakom mieszkającym na terenie Gminy Filipów, wycieczkę socjoterapeutyczną do Rumunii, Bułgarii i Turcji. Dzieciaki biorące udział w wycieczce zwiedzały w pierwszej kolejności Rumunię. Zobaczyły Zamek Drakuli w Bran, zwiedzały malownicze miasteczko Kluż - Napoka oraz stolicę Rumunii - Bukareszt. Tam zwiedzały między innymi Dzielnicę Rządową z wielkimi alejami w stylu paryskim z Łukiem Triumfalnym, Wzgórze Katedralne, zobaczyły także siedzibę Parlamentu Rumuńskiego. Kolejnym krajem, do którego udali się wycieczkowicze była Bułgaria. Tam uczestnicy wycieczki korzystali z wyjątkowo ciepłych wód Morza Czarnego w urokliwym mieście Burgas. Ostatnim etapem wyjazdu była wizyta w Turcji. Stambuł zachwycił swoim orientalnym urokiem. Dzieciaki powróciły z wycieczki opalone, zmęczone ale bardzo szczęśliwe.
Zarząd Stowarzyszenia


Przerośl, dnia 11 kwietnia 2019 roku

Akcja " Tu mieszkamy, tu sprzątamy"

Akcja została zorganizowana przy współpracył Domu Dziecka w Pawłówce ze Stowarzyszeniem oraz Nadleśnictwem Suwałki. Jej celem było sprzątanie lasu położonego pomiędzy Nową Pawłówką, Łanowiczami Małymi i Kruszkami. Wychowankowie Placówki pod opieką członków Stowarzyszenia bezpośrednio uczestniczyli w zbieraniu śmieci pozostawionych przez osoby przebywające w lesie. Po wykonanej pracy zostało zorganizowane ognisko, w trakcie którego Pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą z Placówki pogadankę edukacyjną dotyczącą dbania o przyrodę oraz przekazali poradniki Lasów Państwowych "Jak bezpiecznie korzystać z lasu". Sprzątanie lasu miało na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości związane z poszanowaniem przyrody.

Przerośl, dnia 4 kwietnia 2019 roku
Oficjalne wręczenie czeku

W dniu 3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce odebrali z rąk Kierownika Supermarketu Tesco w Suwałkach oficjalny czek na kwotę 5 000,00 zł. Jest to kwota, którą w wyniku głosowania Klientów Tesco w Suwałkach i Gołdapi pozyskało Stowarzyszenie jako zwycięzcy w 21 Mikroregionie Tesco na realizację projektu pn. Profilaktyka kreatywna w ramach V edycji Programu Tesco "Decydujesz, Pomagamy".
Działania projektowe są skierowane do wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie doposaży salę rekreacyjną Placówki oraz przeprowadzi cykl zajęć rekreacyjno - sportowych ukierunkowanych na rozwój fizyczny podopiecznych Domu Dziecka.
Dziękujemy za Państwa głosy, dzięki którym możemy przeprowadzić jeszcze więcej działań na rzecz dzieciaków z Domu Dziecka w Pawłówce.

Przerośl, dnia 26 marca 2019 roku

Korepetycje z języka angielskiego i matematyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu od Wspaniałych Ludzi o Wielkim Sercu, umożliwoło wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce skorzystanie z korepetycji z języka agnielskiego oraz matematyki. Dodatkowe lekcje pozaszkolne mają na celu powtórzenie materiału, omówienie problemów programowych oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

Dziękujemy! 

Przerośl, dnia 6 marca 2019 roku

KOCHANI JESTEŚCIE WIELCY!

Dzięki Waszym głosom oddanym na projekt pn. „Profilaktyka kreatywna” biorący udział w V edycji programu Tesco Decydujesz, pomagamy Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce po raz kolejny może świętować zwycięstwo.
Dzięki Waszym Wielkim Sercom i wielkiemu wsparciu zostanie zakupiony sprzęt sportowy do sali rekreacyjnej Domu Dziecka w Pawłówce oraz przeprowadzony cykl zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży przebywających w Placówce.

Dziękujemy!

Przerośl, dnia 8 lutego 2019 roku
Na projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce pod nazwą PROFILAKTYKA KREATYWNA można głos oddać w supermarketach TESCO w Gołdapi i Suwałkach w dniach 21.01 - 17.02.2019 roku. Za każdy oddany głos DZIĘKUJEMY :) Robiąc zakupy w TESCO, odbierz żetony przy kasie i zagłosuj na nasz projekt ;)

Robiąc zakupy w TESCO, odbierz żetony przy kasie i zagłosuj na nasz projekt ;) 


2018


Przerośl, dnia 6 grudnia 2018 roku
W dniu 1 grudnia 2018 r. dzieciaki mieszkające na terenie Gminy Przerośl oraz w Domu Dziecka w Pawłówce miały możliwość uczestniczenia  we wspaniałym wyjeździe zorganizowanym w ramach akcji "III Gminny Mikołajkowy Blok Profilaktyczny" do Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy Samorządu Gminy Przerośl i Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Uczestnicy  mieli możliwość korzystania z uroków wodnego Parku Tropikana oraz spożycia wystawnego obiadu. Dla wielu z nich było to nowe przeżycie i bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. 
 Opiekę pedagogiczną dzieciom i młodzieży w czasie wyjazdu nieodpłatnie zapewniali dyrektor Domu Dziecka w Pawłówce, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli oraz członkowie Stowarzyszenia. Uczestnicy wyjazdu otrzymali słodycze przekazane przez Wójta Gminy Przerośl. Zaś w  trakcie wyjazdu korzystali  z uroków Parku Wodnego Tropikana oraz spożywali obiad w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. 
          Wspólny wyjazd rekreacyjny połączony z zajęciami z socjoterapeutą i pedagogiem stworzył dzieciom i młodzieży z terenu gminy Przerośl fundament do lepszego zrozumienia otaczającego je świata. W Wyjeździe udział wzięło 24 uczestników. 

Przerośl, dnia 29 października 2018 roku

Konkurs Umiem - Potrafię - Mam Talent - edycja II rozstrzygnięty

W dniu 26 października 2018 r. w Domu Dziecka              w Pawłówce odbył się Gminny Konkurs pn. Umiem - Potrafię - Mam Talent Edycja II, w którego przygotowanie zaangażowały się trzy instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, Dom Dziecka w Pawłówce oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych w Pawłówce i Przerośli oraz wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności z różnych dziedzin w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi od 5 do 12 lat oraz starsi od 13 do lat 18. Różnorodność prezentowanych treści nie ułatwiała podjęcia wyboru członkom jury. Swoje zdanie również mogła wyrazić publiczność, która po oddaniu głosów wyłoniła zwycięzcę przyznając mu specjalną nagrodę publiczności. Na wszystkich uczestników oraz towarzyszące im osoby czekał słodki poczęstunek ale przede wszystkim porządna porcja wspaniałej zabawy.


Przerośl, dnia 8 października 2018 roku

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

W imieniu Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce składamy serdeczne podziękowania Firmom oraz osobom prywatnym, które zdecydowały się na udostępnienie swoich danych osobowych, ale również i tym, którzy anonimowo przekazali 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz naszej Organizacji. Dzięki wyjątkowej Państwa życzliwości nasze Stowarzyszenie pozyskało kwotę  13 445,70 zł. O tak dużej sumie nawet nie marzyliśmy, a jednak okazało się, że wiele osób zauważa nasze działania i je docenia przekazując naszej Organizacji 1% swojego podatku. Pozyskane środki zostaną przekazane na działalność statutową Stowarzyszenia, która przede wszystkim kierowana jest do dzieciaków wychowujących się w Domu Dziecka w Pawłówce. To dla Nich oferujemy swoją pomoc i wsparcie, a dzięki Państwa życzliwości zrobić możemy jeszcze więcej.

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 5 października 2018 roku

Z wizytą w Białowieży

W dniu 22 września 2018 r. grupa dzieciaków z Domu Dziecka w Pawłówce oraz z terenu Gminy Przerośl odwiedziła Białowieżę. Wyjazd został zorganizowany przez nasze  realizujące Program Socjoterapeutyczny pn. Poznaję Świat w ramach IV edycji programu TESCO Decydujesz, Pomagamy. Dzieci i młodzież biorąca udział w wyjeździe miała możliwość zwiedzenia Muzeum Przyrodniczo - Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz zobaczenia z bliska takich zwierząt jak żubry, łosie, jelenie, żubronie, wilki i rysie. 

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 3 października 2018 roku

Wycieczka do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Słowacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z samorządem Gminy Przerośl zorganizowało w dniach 7 - 15 września 2018 r. dzieciakom mieszkającym na terenie Gminy Przerośl, w tym wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce  wycieczkę socjoterapeutyczną do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Słowacji. W czasie kilkudniowego pobytu zwiedzaliśmy Zagrzeb, Split, Trogir, Dubrownik, Mostar a także podziwialiśmy przepiękne Jeziora Plitwickie oraz Wodospady Krka. W czasie pobytu oprócz podziwiania wielu przepięknych miejsc i plażowania odwiedziliśmy także szczególne miejsce w Bośni i Hercegowinie, którym jest Góra Objawienia się Matki Bożej w Medjugorie. Dla niektórych z nas było to wyjątkowe przeżycie. W czasie drogi powrotnej odwiedziliśmy stolicę Słowacji - Bratysławę. Tam mieliśmy możliwość zwiedzanie Rynku Starego Miasta z ratuszem i Pałacem Arcybiskupim, Zamek Królewski, Katedrę Św. Marcina. Dzieciaki powróciły z wycieczki opalone, zmęczone ale bardzo szczęśliwe.
Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 24 września 2018 roku

KOLONIE 2018

Dzięki środkom finansowym pozyskanym od Sponsorów Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce ufundowało wyjazdy kolonijne dla dwojga rodzeństwa przebywającego w Domu Dziecka w Pawłówce. Kolonie, w których dzieciaki wzięły udział to Obóz żeglarski w Siemianach koło Iławy, zaś kolonie drugie to Obóz siedem przygód z elementami paintball w Węgorzewie. Dziękujemy naszym Darczyńcom. Razem możemy zmieniać świat na lepsze.
Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 12 lipca 2018 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce organizacją pozarządową udzielającą wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce jest organizacją świadczącą usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - powiat suwalski. W załączeniu przekazujemy do wiadomości bazę teleadresową organizacji pozarządowych.

Przerośl, dnia 12 lipca 2018 roku
W dniu 4 lipca 2018 r. w Supermarkecie Tesco Suwałki przedstawicielom naszego Stowarzyszenia wręczono symboliczny czek na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Program socjoterapeutyczny "Poznaję świat" w ramach akcji - Decydujesz, pomagamy - IV edycja programu Tesco i Fundacji Tesco. Dziękujemy za wsparcie i tak liczne głosy, dzięki którym po raz kolejny możemy świętować zwycięstwo.

Przerośl, dnia 20 czerwca 2018 roku
W dniach 1-2 czerwca 2018 r. z wychowankami Domu Dziecka w Pawłówce w ramach akcji "Spełniamy marzenia dzieci" wybraliśmy się na Białoruś. Grodno zachwyciło nas swoim wyjątkowym położeniem, architekturą i zabytkami.Białoruś ma do zaoferowania ogromną ilość zabytków, parków, atrakcji i rozrywek, skupia także dużą część festiwali muzycznych, teatralnych, artystycznych i sportowych. Na Białorusi spędziliśmy dwa dni. Wycieczka obejmowała zwiedzanie Grodna i Nowogródka a także wyjazd do Bohatyrowicz oraz zwiedzanie zamku w Mirze i rezydencji Radziwiłłów w Nieświeży. Wyjazd na Białoruś nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 20 czerwca 2018 roku
Dziękujemy Wam Kochani za Wasze głosy, za wsparcie, życzliwość i każdy żeton oddany w trakcie głosowania na projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. To dzięki Wam dziś świętujemy zwycięstwo :-)


Przerośl, dnia 7 maja 2018 roku

PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY "POZNAJĘ ŚWIAT"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka   w Pawłówce pn. PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY "POZNAJĘ ŚWIAT" został zakwalifikowany do IV edycji programu Tesco Decydujesz, Pomagamy.

Projekt "Poznaję Świat" umożliwi wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce oraz innym dzieciom z terenu Gminy Przerośl równy dostęp do możliwości terapeutycznych wspomagających ich rozwój. 
Jednakże ażeby doszło do realizacji Projektu potrzebujemy Państwa wsparcia. Robiąc zakupy  w Supermarketach Tesco w Suwałkach i Gołdapi w dniach od 7 maja do 4 czerwca 2018 r. możecie oddać głos na nasz projekt poprzez wrzucenie otrzymanego w kasie żetonu do tuby przeznaczonej na głosy naszego Stowarzyszenia.

       Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.

Przerośl, dnia 8 marca 2018 roku

Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce


2017


Przerośl, dnia 12 grudnia 2017 roku
W dniu 9 grudnia 2017 r dzieci i młodzież z terenu Gminy Przerośl w wtym wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wzięli udział w II Gminnym Bloku Profilaktycznym pn. W Mikołajki do Mikołajek. Był to wyjazd edukacyjno - wychowawczy z elementami programu socjoterapeutycznego zorganizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z Samorzadem Gminy Przerośl. Uczestnicy wyjazdu korzystali z uroków Parku Wodnego Tropikana a także spożywali obiad w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. 
Zarząd Stowarzyszenia

II Gminny Blog Profilaktyczny pt. W Mikołajki do Mikołajek


Przerośl, dnia 8 grudnia 2017 roku

Umiem - Potrafię - Mam Talent 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Konkurs, odbył się w dniu 16 listopada 2017 r. i został zorganizowany przy współpracy Domu Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli. Swój udział w konkursie zadeklarowało  23 uczestników zamieszkujacych teren Gminy Przerośl. Występy "młodych talentów" oceniało jury w składzie: - Waldemar Pstrzoch - dyrektor Domu Dziecka w Pawłówce
- Maria Jolanta Gajda - Pstrzoch - wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce
- Agnieszka Siwula - sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce
- Paulina Żołowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.
Prowadzącym program był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rafał Lejmel. Program powstał w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 uchwalonego Uchwałą nr XII/78/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016 roku.Na wszystkich uczestników czekały nagrody pocieszenia, zaś na trójkę najlepszych: tablet, bransoleta ładująca oraz głośnik. Decyzją jury I miejsce w konkursie zajął - Kacper Jankowski, miejsce II - Piotr Buza, zaś miejsce III - Weronika Skrzypczak.

Zarząd Stowarzyszenia


Przerośl, dnia 3 października 2017 roku

Wycieczka do stolicy Serbii 

W dniu 13 września 2017 r. z wychowankami Domu Dziecka w Pawłówce oraz grupą dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl w ramach akcji "Spełniamy marzenia dzieci" dotarliśmy do stolicy Serbii Belgradu. Opieka pedagogiczna uczestnikom wyjazdu była zapewniona w większości przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Stolica Serbii zachwyciła nas swoim wyjątkowym położeniem, architekturą i zabytkami.Sam Belgrad ma do zaoferowania ogromną ilość zabytków, parków, atrakcji i rozrywek. Jako centrum kulturowe kraju skupia także dużą część festiwali muzycznych, teatralnych, artystycznych i sportowych manifestacji, jakie są organizowane w Serbii, co równiez mogliśmy zobaczyć na własne oczy. W Serbii spędziliśmy fantastyczny dzień. Wyjazd do Belgradu był częścią zorganizowanego wyjazdu do Grecji i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 29 września 2017 roku

Wycieczka do Grecji 

W dniu 7 września 2017 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl, w tym wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wraz z kadrą wychowawczą którą stanowili w większości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, w ramach akcji "Spełniamy marzenia dzieci" wyruszyła do Grecji. Gmina Przerośl współpracuje od dwóch lat ze Stowarzyszeniem w realizacji tego typu przedsięwzięć ukierunkowanych na socjoterapię młodego pokolenia. Dzięki takim akcjom dzieci z terenu Gminy Przerośl mogą poznawać otaczający je świat, poznawać inne kultury. W roku 2016 podobny wyjazd został zorganizowany do Pragi i Adrspaskich Skał w Czechach. Takie działania mają na celu wyrównywanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich, którzy mają ograniczony dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury.
W dniu 9 września br. dotarliśmy do Salonik. Pomimo zmęczenia udaliśmy się nad Morze Egejskie. Niektórzy z uczestników pierwszy raz w życiu zobaczyli morze z bliska i mieli możliwość korzystania z kąpieli w słonej wodzie. Po plażowaniu zwiedziliśmy Bazylikę Świętego Dymitra i podziwialiśmy znakomicie zachowany Łuk Galeriusza. Nie pominęliśmy też słynnego pomnika Aleksandra Macedońskiego – jednego z najsłynniejszych władców świata starożytnego oraz pomnika Arystotelesa, którego – zgodnie z legendą - należy złapać za duży palec u nogi, by zapewnić sobie dar pięknego i mądrego wysławiania. Następnie udaliśmy się na rejs statkiem po morzu. Nocleg mieliśmy zapewniony w Hotelu Heaven, który zachwycił uczestników swoim standardem a przede wszystkim basenem, z którego dzieci i młodzież mogła korzystać do późnych godzin nocnych. 
Kolejne dni w Grecji wypełnione były zwiedzaniem zabytków starożytnych Aten, Olimpu oraz warsztatami w grupach. Jednym z punktów programu był wyjazd do Meteorów. To niezwykły masyw górski, gdzie znajdują się majestatyczne monastyry. Miejsce to jest wpisane na listę dziedzictwa Unesco i jest to zdecydowanie jedno z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Pojedyncze skały wznoszą się na ok. 540 metrów, a na ich szczytach umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Podczas pobytu w Grecji zwiedziliśmy starożytny Korynt, mieliśmy możliwość zobaczenia także Kanału Korynckiego, zwiedziliśmy Mykeny, słynny amfiteatr Eoidauros oraz jedno z najpiękniejszych miast w Grecji – Nafplion. Ostatniego dnia pobytu mieliśmy możliwość zobaczenia Olimpu do którego prowadził wąwóz Epineas. Z relacji uczestników wyjazdu wynika, że ciężko im było rozstawać się z gościnną i przepiękną Grecją . 
Pobyt w Grecji dostarczył nam wielu nowych umiejętności społecznych i edukacyjnych pozwolił poznać inny kraj z odmienną kulturą i obyczajami. Z sukcesem został zrealizowany program socjoterapeutyczny. 
Podczas wyjazdu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc a uczestnicy wycieczki mieli możliwość zobaczenia wielu miejsc, które znają tylko z lekcji historii lub sztuki, czy też z Internetu. Uśmiechnięte twarze dzieci oraz ich radość są najlepszym podsumowaniem programu wyjazdowego. Z ewaluacji działań wiemy, że istnieje realna potrzeba kontynuacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości. 

Zarząd Stowarzyszenia

Przerośl, dnia 29 września 2017 roku

PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU

       W imieniu Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które znamy z imienia i nazwiska, jak również tym, którzy anonimowo zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz naszej Organizacji. 
Dzięki Państwa ofiarności i życzliwości na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie pozyskało z tego tytułu kwotę 4 873,60 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia, którą w największej mierze stanowią działania skierowane do dzieci i młodzieży mieszkającej w Domu Dziecka w Pawłówce.
 To z myślą o podopiecznych tejże Placówki powołaliśmy do życia naszą organizację, ażeby wspierać młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnym momencie swojego życia.


Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 27 września 2017 roku

Wycieczka do stolicy Węgier 

W dniu 8 września 2017 r. z wychowankami Domu Dziecka w Pawłówce oraz grupą dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl w ramach akcji "Spełniamy marzenia dzieci" dotarliśmy do stolicy Węgier Budapesztu. Opieka pedagogiczna uczestnikom wyjazdu była zapewniona w większości przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.
Stolica Węgier zachwyciła nas swoim wyjątkowym położeniem, architekturą i zabytkami. Większość tych miejsc znajduje się niedaleko siebie. Zobaczyliśmy między innymi Andrássy út, Operę, Plac Bohaterów, Łaźnie Széchenyiego, Zamek Vajdahunyad i Park Miejski, Bazylikę Św. Stefana, Plac Wolności (Szabadsag ter), Parlament, Muzeum Etongraficzne, Pomnik pamięci ofiar holokaustu, Most Łańcuchowy, Basztą Rybacka, Kościół św. Macieja, Zamek Królewski, Most Wolności, Kaplicę w Skale, Centralną Hala Targowa, Synagogę. Mieliśmy także możliwość spacerowania nad pięknym Dunajem.Na Węgrzech spędziliśmy fantastyczny dzień. Wyjazd do Budapesztu był częścią zorganizowanego wyjazdu do Grecji i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Przerośl, dnia 1 sierpnia 2017 roku

Sala Doświadczania Świata w Domu Dziecka w Pawłówce już działa! 

Już jest! Sala Doświadczania Świata w Domu Dziecka w Pawłówce już działa! Powstała dzięki środkom finansowym z Fundacji Tesco w ramach programu; "Decydujesz, pomagamy", ale to przede wszystkim dzięki tym Osobom, które oddały swoje głosy na projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dziś możemy cieszyć się tym pięknym pomieszczeniem.

 Dziękujemy!

Przerośl, 27 lipca 2017 roku

Trwa "wykończeniówka"  Sali Doświadczania Świata 

Kochani, trwają ostatnie przygotowania Sali Doświadczania Świata w Domu Dziecka w Pawłówce :-)

Przerośl, dnia 18 lipca 2017 roku

Stowarzyszenie zajęło III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce zajęło III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej w kategorii: Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi, której podsumowanie odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność. Uczestnicy biorą udział w konkurencjach takich jak kultywowanie tradycji, animacja i integracja kulturalna, aktywizacja poprzez sport, instytucjonalizacja aktywności, inicjowanie współpracy i partnerstwa, budowanie wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologia, działalność ekonomiczno-gospodarcza, reintegracja/integracja zawodowa, poprawa jakości infrastruktury. Organizatorem Olimpiady jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs koordynuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Stefan Krajewski, którzy wręczyli laureatom nagrody. Naszymi przedstawicielami na spotkaniu byli: Rafał Lejmel oraz Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch. 

Przerośl, dnia 30 czerwca 2017 roku

Wystartowaliśmy z realizacją projektu Sala Doświadczeń Świata 

           W dniu 29 czerwca 2017 roku pędzle poszły w ruch. Zdecydowaliśmy się własnymi siłami zrobić remont pomieszczenia, w którym ma mieścić się Sala Doświadczania Świata. We wspólnej pracy udział wzięli członkowie Stowarzyszenia, pracownicy Domu Dziecka w Pawłówce, jak również wychowankowie. 
           Wspólne zaangażowanie i wspólny szczytny cel. Pod koniec następnego tygodnia zależy nam na przekazaniu sali do użytku. Na bieżąco będziemy informować Państwa o dalszych działaniach związanych z realizacją projektu.

Zarząd Stowarzyszenia


Nowa Pawłówka, dnia 12 maja 2017 roku

Zwycięzcy 21 Mikroregionu Tesco

Dnia 9 maja 2017 roku w Supermarkecie Tesco Suwałki odbyło sie uroczyste wręczenie czeku na realizację projektu " Sala Doświadczania Świata" w ramach akcji  - Decydujesz, pomagamy - II edycja programu Tesco i Fundacji Tesco. Był to bardzo szczęśliwy wtorek ;)  Jeszcze raz dziękujemy Wam kochani za oddane głosy. W najbliższym czasie podzielimy się z Wami wrażeniami z realizacji projektu.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 20 kwietnia 2017 roku

Dziękujemy za oddane głosy ...

To dzięki Waszym głosom a przede wszystkim wielkiemu zaangażowaniu i wsparciu w czasie trwania głosowania w Supermarkecie Tesco             w Suwałkach dziś możemy cieszyć się ze zwycięstwa. Dziękujemy Wam Kochani za oddane głosy na projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.
Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 12 kwietnia 2017 roku

Dokonano wyboru logo organizacji

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce zaakceptował opracowane logo Organizacji. Wybrany logotyp jest wizu­al­nym repre­zen­tan­tem Stowarzyszenia. Dobre przed­sta­wie­nie insty­tu­cji za pomocą tylko jed­nej gra­fiki to naprawdę skom­pli­ko­wane zadanie, któremu udało nam się sprostać. 
Dziekujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad logo.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 16 marca 2017 roku

Przypominamy, że głosowanie trwa do 4 kwietnia ;)

Pomaganie zmienia świat na lepsze...RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Przypominamy, że głosowanie trwa do 4 kwietnia ;) zapraszamy do supermarketu TESCO SUWAŁKI

Nowa Pawłówka, dnia 8 marca 2017 roku
Liczymy na Twój głos! Dzięki niemu mamy szansę na utworzenie Sali doświadczania świata w Domu Dziecka w Pawłówce. Głosowanie w supermarkecie Tesco w Suwałkach. Robiąc zakupy dostajesz żeton, który można wrzucić do jednej z trzech "skarbonek" ustawionych przy kasach.

 PODARUJ NAM SWÓJ ŻETON wrzucając go do naszej skarbonki.

Polub i udostępnij post na facebooku
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolDomuDzieckaWPawlowce/?fref=ts/, dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Nowa Pawłówka, dnia 7 marca 2017 roku
Nasze Stowarzyszenie pragnie utworzyć w Domu Dziecka w Pawłówce Salę Doświadczania Świata, z której będą mogły korzystać podopieczni Placówki jak również dzieciaki z terenu Gminy Przerośl. Zapraszamy w okresie od 8 marca do 4 kwietnia 2017 roku do supermarketu TESCO w Suwałkach, gdzie będzie można oddać głos na Nasz projekt.
Uzyskane dofinansowanie umożliwi dzieciom z terenu Gminy Przerośl w tym wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce równy dostęp do możliwości terapeutycznych wspomagających ich rozwój. 
Polub i udostępnij post na facebooku https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolDomuDzieckaWPawlowce/?fref=ts/, dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Zarząd Stowarzyszenia

2016Nowa Pawłówka, dnia 21 grudnia 2016 roku

IV Świąteczna Akcja ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM rozstrzygnięta 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE zajęło II miejsce

    W imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wysyłając SMS głosowali na naszą Organizację. Sieć Sklepów Biedronka ufundowała nam ogromny kosz słodyczy, artykuły spożywcze oraz piekarnik elektryczny. Otrzymane rzeczy przekazaliśmy w dniu 21 grudnia 2016 r. Panu dyrektorowi Domu Dziecka w Pawłówce Waldemarowi Pstrzochowi oraz dzieciakom mieszkającym w Placówce. Radość oraz roześmiane twarze były dla nas wyjątkową nagrodą. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że warto wspierać i pomagać, bo razem możemy więcej.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 21 października 2016 roku

Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

Przekaż  swój 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce!

Informujemy, że można już przekazać 1% należnego podatku na rzecz wsparcia działań skierowanych do podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. 
 Nadal obowiązują uproszczone zasady dotyczące przekazywania swojego 1% podatku - po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiedniej rubryce formularza zeznania podatkowego PIT zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer, pod jakim w Krajowym Rejestrze Sądowym jest zarejestrowana Organizacja. W przypadku Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce jest to nr  -  KRS 0000417618.
Dzięki przekazanu 1% podatku wspierasz dzieciaki przebywające 
w Domu Dziecka w Pawłówce.

Zarząd Stowarzyszenia

Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjno – wychowawczego do Pragi w dniach  9-12 września 2016 roku zawierającego program socjoterapeutyczny

Nowa Pawłówka, dnia 15 września 2016 roku

Program został opracowany przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli we współpracy             z Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przerośli

9 września 2016 roku, popołudniem wyjechaliśmy na dwudniową wycieczkę do Czech. Pierwszy dzień przybiegał u nas pod mottem” Z Polski do Pragi". O 8:00 dnia kolejnego dotarliśmy do pierwszego punktu wycieczki-do stolicy Czech- Pragi. Zakwaterowaliśmy się w Hotelu *** Aleksander. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od prawobrzeżnej części Wełtawy, gdzie rozłożył się słynny Hrad – Praski Zamek. Zobaczyliśmy Praską Loretę, Katedrę św. Wita, Salę Władysławowską, Pałac Schwarzenbergów, przeszliśmy się Złotą Uliczką. Następnie zeszliśmy na Mala Strane, gdzie zobaczyliśmy jedno z najpiękniejszych założeń pałacowo-ogrodowych, który dziś stanowi siedzibę senatu, mianowicie Pałac Valdstejna. A na końcu przeszliśmy przez Most Karola w kierunku Starego Miasta, gdzie wędrując tradycyjną drogą królewską dotarliśmy do Rynku gdzie zobaczyli Rynku śmy astronomiczny zegar Orloj. Następnie, przeszliśmy przez Josefov – dzielnicę żydowską w kierunku Nowego Miasta. Po powrocie do hotelu mieliśmy czas wolny. O 21.00 godzinie czekała nas niespodzianka, zobaczyliśmy pokaz Fontanny Krizikova- muzyka nowoczesna była połączona z muzyką klasyczną . Stolica Czech pięknie się prezentuje nocą. Zadowoleni, choć nieco zmęczeni wróciliśmy do hotelu. 11 września 2016 roku około godz. 12:00 dotarliśmy do drugiego punktu naszej wycieczki Ardspach – Skalne Miasto. To niepowtarzalny skalny labirynt obejmujący grzbiet Skalniaka (915 m n.p.m.) wyrzeźbiony w górnokredowych piaskowcach ciosowych przez wodę i wiatry, wykorzystujące niejednakową ich odporność na wietrzenie. Powstałe bloki skalne na powierzchni 21,14 ha tworzą kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, którą zwiedzając często trzeba dosłownie przeciskać się pomiędzy skałami wąskimi szczelinami. Wysokość korytarzy waha się w granicach 6 -8 m, szerokość jest różna - miejscami wynosi tylko kilkadziesiąt centymetrów. 

Podczas wyjazdu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc i dużo nauczyliśmy się o Czechach, a uśmiechnęte twarze dzieci są nalepszym podumowaniem programu wyjazdowego.

WYJAZD BYŁ SUPER!

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 6 lipca 2016 roku

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą           w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa ( fragment - dotyczy powiat suwalski)2015SPEŁNIAMY MARZENIA DZIECI ;)


Nowa Pawłówka, dnia 11 grudnia 2015 roku

Mikołajkowy Blog Profilaktyczny

      W dniu 6 grudnia 2015 r. dzieciaki mieszkające na terenie Gminy Przerośl oraz w Domu Dziecka w Pawłówce miały możliwość uczestniczenia  we wspaniałym wyjeździe zorganizowanym w ramach akcji "Mikołajkowy Blok Profilaktyczny" do Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli i Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Uczestnicy  mieli możliwość korzystania z uroków wodnego Parku Tropikana oraz spożycia wystawnego obiadu. Dla wielu z nich było to nowe przeżycie i bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. Uczestnicy wyjazdu wzjeli udział w konkursach o termatyce profilaktycznej za co otrzymali słodkie nagrody. Był to pierwszy tego typu program realizowany na Gminie Przerośl  - hasło przewodnie  "W Mikołajki do Mikołajek".
          Wspólny wyjazd rekreacyjny połączony z zajęciami z socjoterapeutą i pedagogiem stworzył dzieciom i młodzieży z terenu gminy Przerośl fundament do lepszego zrozumienia otaczającego je świata. 

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia 8 października 2015 roku

Wycieczka wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce do Austrii


Około godziny 11:00 dnia 20 września 2015 roku dotarliśmy do stolicy Austrii Wiednia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katedry Św.
Szczepana. Katedra zachwyca. Nawet bardziej w środku, niż na zewnątrz. Ktoś wpadł na ekstrawagancki pomysł, by surowe wnętrza
oświetlić kilkunastoma wielokolorowymi reflektorami. Efekt zadziwił najbardziej najmłodszych naszych turystów. Po spożyciu
wiedeńskich lodów w jednej z okolicznych kafejek ruszyliśmy w kierunku najstarszej części miasta, czyli Innerestad. Co na
pierwszy rzut oka przykuło uwagę naszych dzieciaków? Porządek i czystość oraz… mnóstwo ekskluzywnych sklepów
z polskobrzmiącymi nazwami np. Trześniewski. Po drodze widzieliśmy
jak budzi się do życia jeden z wiedeńskich jarmarków na placu Am Hof, przy którym odwiedziliśmy również tzw „kościół chorwacki”. Następnie pieszo ruszyliśmy na
Ring, czyli tak naprawdę planty, tereny zielonego pasa zajętego przez arterie komunikacyjne. Kiedyś oczywiście duży system murów obronnych. Nie zachowała się jednak żadna brama. Przy Ringu zwiedziliśmy z dzieciakami plac słynnego wiedeńczyka Zygmunta
Freuda oraz Kościół Wotywny. Następnie spacerkiem ruszyliśmy dalej wzdłuż Ringu. Drugą charakterystyczną budowlą jaką mieliśmy możliwość zobaczyć to neoklasycystyczny budynek Parlamentu Austrii. W Wiedni spędziliśmy miłe i edukacyjne popołudnie. Wyjazd do Austrii był częścią zorganizowanego wyjazdu do Włoch i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia 24 września 2015 roku

Wycieczka wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce do Watykanu


Około godziny 10:00 dnia 19 września 2015 roku dotarliśmy do Watykanu. Bazylikę św. Piotra powinien zobaczyć każdy turysta. To symbol Rzymu i potęgi świata chrześcijańskiego. Po prawie trzy godzinnym oczekiwaniu w kolejce stanęliśmy u bram Bazyliki. Cało ogrania dreszcz emocji jakie budzi to miejsce. Mieliśmy możliwość pozostawienia swoich próśb i podziękowań pod grobem papieża
Jana Pawła II. Zaraz po wejściu, w prawej nawie zobaczyliśmy za pancerną szybą arcydzieło renesansu – to Pietà, słynna rzeźba Michała Anioła. Na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu centralnym elementem jest wielkie, czarne cyborium w kształcie baldachimu, stojące nad ołtarzem papieskim ponad grobem św. Piotra. Cyborium Berniniego jest największą strukturą z brązu
wśród rzeźb baroku rzymskiego, wysokości ponad 28 m, która pomimo to dobrze się wtapia w to ogromne wnętrze. Dla podkreślenia skali dodam, że to mniej więcej 10-piętrowy wieżowiec..., który na zwiedzających wzbudza podziw i okazuje wartość tego że miejsca. Za nim, w apsydzie ponad ołtarzem wznosi się kolejne dzieło zaprojektowane przez Berniniego – podtrzymywany przez postacie świętych tron z czarnego złoconego brązu zawierający relikwie – Krzesło św. Piotra (wł. Cattedra di San Pietro, łac. Cathedra Petri). Watykan wywarł na nas ogromne wrażenie i wzmocnił nasz potencjał duchowy. Wyjazd do Watykanu był częścią zorganizowanego wyjazdu do Włoch i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowani
e.

Zarząd

Nowa Pawłóka, dnia 23 września 2015 roku

RZYM - wieczne miasto...


Około godziny 9:00 dnia 18 września 2015 roku dotarliśmy do Rzymu. Jadąc na wycieczkę zastanawialiśmy się, czy można zobaczyć Rzym w jeden dzień? To zdecydowanie zbyt krótko,
by poznać to miasto, ale wystarczająco, żeby odwiedzić najważniejsze miejsca. Przygotowaliśmy wygodne buty i udaliśmy się na cały dzień spacerowania po skąpanej w słońcu stolicy Włoch. Rzym jest miastem niemal idealnym na zwiedzanie. Po pierwsze – możemy go zwiedzać całkowicie bez mapy, nieważne w którą uliczkę w centrum skręcimy, zawsze znajdziemy coś interesującego i niezwykłego. Po drugie – większość atrakcji i miejsc wartych zobaczenia jest dostępnych bezpłatnie. Po trzecie – ze względu na liczbę zabytków miasto tak szybko nam się nie znudziło, w Rzymie znajduje się ponad 900 kościołów i 2000 fontann. W Rzymie mieliśmy możliwość zwiedzenia Bazyliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri przy Piazza della Repubblica Basilica di San Pietro in Vincoli a colle oppio, Koloseum, FORUM ROMANUM Palazzo Venezia. Tuż obok pałacu znajduje się wybudowany w IV wieku kościół św. Marka, przechodząc kilka kroków dalej zwiedziliśmy Pałac Bonapartego, gdzie najważniejszym budynkiem jest Ołtarz Ojczyzny – ogromna budowla z białego marmuru będąca pomnikiem króla Wiktora Emanuela II oraz jednocześnie Grobem Nieznanego Żołnierza. W dalszy kolejności zwiedzaliśmy Kapitol, Usta Prawdy, Panteon, kiedyś znajdował się tam stadion, na którym odbywały się zawody atletyczne. Obecnie plac przy Panteonie jest jednym z najchętniej i najczęściej odwiedzanych miejsc w Rzymie. Wszystko za sprawą wspaniałych fontann, w tym słynnej Fontanny Czterech Rzek – zagrała ona m.in. w filmie „Anioły i demony”. Po kilku godzinach zwiedzania dotarliśmy do schodów przy Placu
Hiszpańskim (Piazza di Spagna) to jedne z najdłuższych oraz najszerszych schodów w Europie. By wejść na szczyt, na którym znajduje się kościół Trinita dei Monti, musielibyśmy pokonać 135 stopni. Nasz jednodniowy spacer po Rzymie zaczeliśmy rano spod stacji Termini, a zakończyliśmy na stacji Cornelia. Dzieciaki miałały możliwość podróżowania jednym z nastarszych metr w Europie. Po całodziennym zwiedzaniu odpoczeliśmy nad Morzem Tyreńskim. Wyjazd do Rzymu był częścią zorganizowanego wyjazdu do Włoch i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia 22 września 2015 roku

WENECJA - "tysiąc dni w jedn dzień...."


Około godziny 9:00 dnia 17 września 2015 roku dotarliśmy do Wenecji, gdzie z parkingu dla autokarów przesiedliśmy się na statek i udaliśmy się w kierunku placu św. Marka. Na własnej skórze poznaliśmy specyfikę tego klimatu; bardzo gorąco i wilgotno. Wenecja to miasto kanałów, których jest w mieście około 150. Można wzdłuż nich pospacerować lub przepłynąć po nich gondolą, czy tramwajem wodnym. Zachwycaliśmy się urokiem tego miasta zwiedzając je pieszo. Najdłuższy kanał - Canal Grande w XV w. nazywany był "najpiękniejszą ulicą świata". Na jego brzegach położone są najsłynniejsze pałace w mieście, których fasady skierowane są w stronę wody. Wyglądały jakby wyrosły z głębin wód. Wspaniały widok. Mieliśmy możliwość zwiedzania dworca kolejowego przy Piazzale Roma i Piazza San Marco. Architektura wzdłuż Canal Grande pochodzi z różnych okresów wyrażonych w wyjątkowym weneckim stylu, którego piękno wywarło na nas duże wrażenie. Nad Canal Grande przerzucone są cztery mosty, najsłynniejszy to piękny Ponte di Rialto. Spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki miasta: plac św. Marka z przepiękną bazyliką, Pałacem Dożów i Wieżą Dzwonniczą - najwyższą budowlą w mieście. Następnie przeszliśmy do najważniejszych mostów weneckich: Westchnien oraz Rialto. Wyjazd do Wenecji był częścią zorganizowanego wyjazdu do Włoch i nie byłby możliwy bez wsparcia naszych darczyńców, którym w tym miejscu szczególnie wyrażamy swoje podziękowanie.

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia 21 września 2015 roku

CZĘSTOCHOWA - JASNA GÓRA

Około godziny 17:00 dnia 16 września 2015 roku dotarliśmy do Częstochowy, gdzie mieliśmy możliowść zwiedzania Jasnej Góry. Zaczęliśmy zwiedzanie od Bazyliki, następnie Skarbiec, Sala Rycerska i Muzeum 600 –lecia. Na koniec przeszliśmy Drogę Krzyżową w parku klasztornym, który otacza Sanktuarium. Wyjazd do Częstochowy był częścią zorganiozowanego wyjazdu do Włoch.

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia10 czerwca 2015 roku

PRZEMOC, ALKOHOL, AGRESJA – NIE MUSISZ TAK ŻYĆ!

Realizacja projektu zgodnie z § 4 ust. 2 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przerośl nr II/8/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w oparciu o dotację otrzymaną z Urzędu Gminy Przerośl w wyosokości 55% kosztu całkowitego.
Efekty realizacji projektu:
 1. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie.
 3. Przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie.
 4. Grupa 14 dzieci i młodzieży skorzystała z wyjazdu sportowego.
 5. Grupa 14 dzieci i młodzieży skorzystała z porad specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce.
 6. Udział dzieci i młodzieży w formach aktywności, uwzględniających ich indywidualne zainteresowania.
 7. Objęcie pomocą pedagoga, psychologa i socjoterapeuty dzieci i młodzieży.

Wyjazd realizowany w ramach projektu w dniu 9 maja 2015 roku PAINTBALL

Paintball to przede wszystkim rozwój dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym.
Współczesne tempo życia i zmieniające się warunki środowiskowe, w jakich żyje człowiek, stają się przyczyną powstawania istotnych i niekorzystnych zmian w postawie ciała. Głównym mankamentem naszego życia jest jego sedenteryjność (siedzący tryb życia). Na 12-16-godzinny dzień dziecka przeciętnie 4-7 godzin siedzi ono w szkole, 2-3 godziny odrabia lekcje, ok. 3 godzin odpoczywa, często przebywając w pozycji siedzącej (czyta, ogląda telewizję, serfuje po internecie lub gra na komputerze) i wreszcie 1 godzinę spożywa posiłki. Wynika z tego jasno, że od 10 do 14 godzin dziennie młody człowiek siedzi. Jeżeli zastanowić się jeszcze ile z tego czasu siedzi prawidłowo (czyli przyjmuje właściwą pozycję i ma właściwie dobrane krzesło) to oczywistą staje się konieczność zmiany tego faktu. Z najbardziej znanych i najczęstszych wad u dzieci wymienić należy skoliozy, kifozy, lordozy, deformacje stóp, kolan, klatki piersiowej i inne.
Stosowane formy poprawy tego stanu rzeczy nie przynoszą zakładanych wyników. Zajęcia kultury fizycznej czy gimnastyki korekcyjnej często z braku zaplecza lokalowo-sprzętowego lub braku wykwalifikowanej kadry nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Właściwe operowanie ruchem, różnorakimi jego odmianami pozwala kształtować młode ciało, jego umysł i duszę. Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że dyscypliny sportowe wymagają ukierunkowania fizycznego; nie można jednak ukierunkować się bez wcześniejszego ogólnego przygotowania sprawnościowo-ruchowego. Popularne sporty takie jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, narciarstwo i inne wymagają długotrwałego i żmudnego treningu, aby osiągnąć sukces. Jak wielkie zaniedbania wyniknęły w ciągu ostatnich lat i jak wiele jest do zrobienia w tej dziedzinie świadczyć mogą dość słabe wyniki sportowe osiągane przez polskich zawodników w występach na arenie międzynarodowej.
Paintball może stać się jednym z wielu rozwiązań tej trudnej sytuacji. Pojawiające się możliwości uprawiania tej dyscypliny pozwalają stworzyć nurt mogący mieć ogromny wpływ na młodego człowieka a dość szybko przychodzące efekty i wyniki sportowe pobudzają tak ważną u dzieci i młodzieży motywację. Motywacja zaś jest silnym motorem do działań, powodującym zmiany i w młodym ciele i w jego psychice.
Gra w paintball sprzyja zachowaniu zdrowia, zdyscyplinowaniu i poszanowaniu przepisów, poczucia solidarności i koleżeństwa, rozwijaniu cennych społecznie cech osobowości: wytrwałości i silnej woli. Dlatego bowling powoli staje się tą częścią wychowania w szerokim tego słowa znaczeniu, której zadaniem będzie przez system współzawodnictwa, manifestowanie swoich umiejętności w celu dążenia do jak najlepszych wyników dających samozadowolenie i spełnienie własnych ambicji. Wszystko to można osiągnąć poprzez właściwie ukierunkowany rozwój psychiczny a co za tym idzie umysłowy.
Rozwój społeczny jednostki jest ważnym aspektem wychowania nieodzownie związanym z rozwojem psychicznym i fizycznym. Gra w paintball pozwala kompleksowo oddziaływać na młodego człowieka a jej główna zaleta, czyli nowość w realiach polskich, szczególnie w momencie wprowadzenia zwiększonej ilości godzin kultury fizycznej może przy pomocy nauczycieli, rodziców i instruktorów stworzyć nowy nurt w kulturze naszego społeczeństwa. 

Nowa Pawłówka, dnia 10 maja 2015 roku

PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYBRANY DELEGATEM POWIATU SUWALSKIEGO PODLASKIEJ SIECI POZARZĄDOWEJ

06 maja 2015 roku o godz. 10.00 na spotkaniu organizacji pozarządowych z Powiatu Suwalskiego, odbyły się wybory przedstawiciela powiatu do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (wojewódzka rada organizacji
pozarządowych). Na delegata organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Suwalskiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej zgłoszono 3 kandydatów, spośród których podczas tajnego głosowania został delegatem Rafał Lejmel ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Rolą delegata będzie utrzymywać systematyczny kontakt i współpracować z pełnomocnikiem/ urzędnikiem odpowiedzialnym za nadzór i współpracę z organizacjami w starostwie, w zakresie aktualizacji listy organizacji, informowania organizacji, zbierać informacje o potrzebach organizacji dla efektywnego ich reprezentowania, brać aktywny udział w pracach nad programami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zachęcać organizacje ze swojego powiatu do udziału w konsultacjach inicjowanych przez samorząd, informować swoje środowisko o działalności, inicjatywach podejmowanych przez Sieć, zbierać dane, informacje niezbędne dla realizacji zadań Sieci.

Pawłówka, dnia 2015-04-02


O g ł o s z e n i e

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w Klubie Pawełek w Pawłówce odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu obrad. Uchwała Nr 1/2015
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014
 8. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia (bilans) za rok 2014
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z badania bilansu za rok 2014
 10. Zapoznanie z planem działalności Stowarzyszenia na rok 2015
 11. Wybór komisji uchwał i wniosków
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                     Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu. Uchwała 2/2015                                                 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Uchwała 3/2015                         Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała 4/2015                                                     Ustalenia stawki składki członkowskiej na rok 2016. Uchwała 5/2015
 14. Przyjęcie wniosków przyjętych podczas dyskusji
 15. Powołanie komisji skrutacyjnej
 16. Wybór członków Zarządu. Uchwała 6/2015
 17. Wybór prezesa Zarządu. Uchwała 7/2015
 18. Wybór Komisji Rewizyjnej. Uchwała 8/2015
 19. Wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Uchwała 9/2015.
 20. Zapytania i wolne wnioski
 21. Zamknięcie obrad

Zarząd Stowarzyszenia


Nowa Pawłówka, dnia 19 marca 2015 roku

SPEŁNIAMY MARZENIA DZIECI

Wycieczka edukacyjna Szawle - Kłajpeda - Pałanga
w dniu 14 marca 2015 roku

W dniu 14 marca 2015 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki środkom finansowym przekazanym przez naszych darczyńców zorganizowało w ramach spełniania marzeń dzieci 1 - dniową wycieczkę zagraniczną na Litwę Szawle - Kłajpeda - Pałanga.
Wycieczka miała charakter edukacyjno -wychowawczy. Dzieci oprócz walorów edukacyjnych, odbyły duchową pielgrzymkę na Górę Krzyży, gdzie każde z nich złożyło krzyż z indywidalnymi prośbami i podziękowaniami do Boga. Góra Krzyży jest to słynne na całym świcie miejsce z dziesiątkami tysięcy symboli męki Chrystusa. Krzyże wykonane z drewna lub metalu, granitu lub kamienia, szkła czy przeróżnych innych materiałów, ozdobne, proste czy też w formie kapliczek stawiano na wzgórzu od czasów powstań narodowych. Następnie dzieci miały możliwość podziwiania Mierzei Kurońskiej podczas przeprawy promem do dawnej twierdzy pruskiej Kopgalis gdzie znajduje się Litewskie Muzeum Morza. Obok muzeum mieści się Delfinarium, które zaprosiło uczestników wycieczki na występ delfinów – wyśmienitych aktorów. Przedstawienie z ich udziałem dzieci oglądały z zapartym tchem; delfiny tańczyły, malowały, śpiewały, grały w koszykówkę. Wrażenia z występu trwającego około pół godziny były niesamowite i wywarły wielkie wrażenia na dzieciach i i młodzieży.  Po powrocie do Kłajpedy zwiedzaliśmy wspólnie starówkę, następnie udaliśmy się na obiad do Pałangi. Po obiedzie ciekawi nowych wrażeń
zwiedzaliśmy Muzeum Bursztynu mieszczące się w Pałacu Tyszkiewiczów, gdzie zobaczyć mogliśmy największą na świecie kolekcję zatopionych w bursztynie zwierząt i roślin. Pałac znajduje się w wielkim parku przyrodniczym w pobliżu wybrzeża. Otoczony jest ogrodem przyrodniczo – botanicznym zaprojektowanym w XIX w. przez Francuza Edouarda Andre. Park ma powierzchnię 110 hektarów, rozciąga się wzdłuż wybrzeża, jest porośnięty lasami sosnowymi z wieloma rodzajami roślin, krzewów i kwiatów, wśród których prowadzą liczne ścieżki. Po fascynującym zwiedzaniu udaliśmy się w długi spacer brzegiem morza do molo. Dla wielu naszych podopiecznych był to pierwszy w życiu kontakt z morzem. Szczere uśmiechy na twarzach dzieciaków utwierdziły nas w przekonaniu, że nasza społeczna praca w Stowarzyszeniu ma wielki sens.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości zorganizowania tej fascynującej wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce; wspólnie spełniajmy marzenia dzieci.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 27 lutego 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji zajęć czasu wolnego w okresie ferii zimowych 2015 wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce

Dzięki pomocy naszych darczyńców Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce sfinansowało cztery wyjazdy edukacyjno - wychowawcze w okresie ferii zimowych wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce. Na ten cel wykorzystaliśmy kwotę 3 568,41 zł.
Poniżej przedstawiamy sprawozdania z poszczególnych wyjazdów sporządzone przez wychowawców Domu Dziecka w Pawłówce.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację celów Stowarzyszenia i niesienie uśmiechu na twarzach dzieci. 
Zarząd Stowarzyszenia
Sprawozdania z wyjazdów edukacyjno - wychowawczych Ferie Zimowe 2015
Wycieczka  do Muzeum im. Marii Konopnickiej  pizzerii " Fantazja" oraz pijalni czekolady "Atmosfera" w Suwałkach.
Dnia 28.01.2015 r. grupa wychowanków z Domu Dziecka w Pawłówce wraz z wychowawcami udała się na wycieczkę do Suwałk. Celem wyprawy było Muzeum im. Marii Konopnickiej , pizzeria "Fantazja" oraz pijalnia czekolady "Atmosfera". 
Czas spędzony w tych magicznych miejscach zaczęliśmy od zwiedzania dworku, w którym niegdyś mieszkała Maria Konopnicka . Wychowankowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali słów które kierował do nas kustosz na temat ekspozycji biograficzno – literackiej. Następnie z zapartym tchem podziwialiśmy niezwykle bogatą wystawę cennych pamiątek po Marii Konopnickiej, która doskonale wprowadziła nas w klimat tamtej epoki. Ogeomne wrażenie zrobiły na nas poszczególne pomieszczenia dworku wyposażone w autentyczne przedmioty i meble z początku XX wieku. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach muzealnych " Krasnoludki zimą".
Podczas pobytu w Suwałkach byliśmy również w pizzerii " Fantazja" gdzie wychowankowie zjedli pyszną pizzę . Nie omieszkaliśmy również wstąpić do pijalni czekolady " Atmosfera" . Na chłodne zimowe dni przy ciepłym kominku kubek aksamitnej , gorącej czekolady w wielu smakach był niebiańską ucztą dla spragnionych dzieci.
Pobyt w muzeum oraz pijalni czekolady był dla nas niezwykłym wydarzeniem . Te pełne uroku miejsca i życzliwi ludzie sprawiają że zawsze chętnie się tam wraca. Pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce za możliwość realizacji wyjazdu który sprawił mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń dzieciom. Dziękujemy.
Wychowawcy DDz w Pawłówce

Wyjście do Aquaparku w Suwałkach
Dnia 05.02.2015 odbył się wyjazd do Aquaparku w Suwałkach. W wycieczce uczestniczyli podopieczni Domu Dziecka w Pawłówce. Opiekunami wyjazdu byli wychowawcy wyżej wymienionej Placówki oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.
Celem wyjścia do Aquaparku było: 
 • ukazanie dzieciom różnych form spędzania wolnego czasu,
 • wychowanie przez sport,
 • krzewienie humanistycznych idei sportu z jego naczelnymi wartościami
 • upowszechnianie kultury fizycznej,
 • podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży
 • nauka pływanianauka kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
Założone cele wyjazdu zostały zrealizowane. Podopieczni byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrażali chęć ponownego wyjazdu.
Wychowawcy DDZ w Pawłówce
                                          Wyjazd do kina seans 3D "Pingwiny z Madagaskaru"                                         Wizyta w restauracji Rozmarino    w Suwałkach
Dnia 03.02.2015 r. odbył się wyjazd do kina Lumiere w Suwałkach. W wycieczce uczestniczyli podopieczni Domu Dziecka w Pawłówce. Opiekunami wyjazdu byli wychowawcy wyżej wymienionej Placówki oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Dzieciaki samodzielnie wybrały seans na który chciałby pojechać do kina. Jednogłośnie wybrano seans "Pingwiny z Madagaskaru". Z kina udaliśmy się  do restauracji Rozmarino.  
Cele wyjazdu: 
a) zagospodarowanie wolnego czasu 
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
c) nauka zachowania w miejscach publicznych
d) nakreślanie kultury społecznej i duchowej poprzez wyjście do restauracji i kina
e) ukazanie roli kulturalnego zachowania w funkcjonowaniu społecznym człowiekaf) wzbudzenie motywacji do właściwego zachowania w życiu codziennym
Wyjazd był dla wychowanków niezwykłym wydarzeniem. Pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce za możliwość realizacji wyjazdu, który sprawił mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń dzieciom. Dziękujemy.
Wychowawcy DDz w Pawłówce
Wyjazd na kręgle
W dniu 06.02.2015 r. odbył się wyjazd na kręgle , gdzie przez dwie godziny dzieci mogły cieszyć się świetną zabawą. Po kręglach już lekko zmęczeni wspólnie z dziećmi udaliśmy się na smaczną pizze, a dzień zakończyliśmy pysznymi lodami w restauracji Rozmarino. Dzieci były bardzo zadowolone z wyjazdu.
Wychowawcy DDz w Pawłówce

2014


Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.
842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.
Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym
obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,
podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
W myśl art. 9b cytowanej ustawy „zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy” i jest istotnym elementem lokalnego systemu wsparcia przeciwdziałania przemocy w rodzinie o znaczeniu strategicznym i zadaniowym.
      W dniu 18 grudnia 2014 roku Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce Pan Rafał Lejmel podpisał porozumienie o współpracy Stowarzyszenia z samorządem Gminy Przerośl w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie.  Członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentującym Stowarzyszenie w Zespole jest  Wiceprezes Zarządu Pani Maria Jolanta Gajda- Pstrzoch a jej zastępcą Skarbnik Zarządu Pani Marta Downar.
      Celem niniejszego porozumienia jest zapewnienie współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
      Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szansę stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy.

Nowa Pawłówka, dnia 8 grudnia 2014 roku

Mikołajki 2014

  Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki zgromadzonym środkom finansowym z darowizn, zorganizowało dzieciakom przebywającym w Placówce w dniu 6 grudnia 2014 roku z okazji Mikołajek wyjazd do Aquaparku w Suwałkach, pizzeri. Radość z tego powodu była przeogromna, co również ilustrują dołączone zdjęcia.
        Dziękujemy naszym Darcyńcom za życzliwość i dobroć, a przede wszystkim za okazane serce.

Zarząd

Nowa Pawłówka, dnia 15 listopada 2014 roku

Rostrzygnięcie konkursu plastycznego

Gratulujemy wszystkim laureatom!

      Dnia 14 listopada 2014 roku w Domu Dziecka w Pawłówce odbyło się uroczyste roztrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce pt; "Moja przygoda ze Stowrzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce"
    Celem konkursu było rozpropagowanie wśród wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce zdrowego stylu życia, szerszego spojrzenia na świat oraz ukazanie potrzeb istnienia organizacji pozarządowych w życiu każdej społeczności. Do Stowarzyszenia napłynęło osiemnaście prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pietnaścioro uczestników otrzymało notebooki IBM.
      Serdecznie gratulujemy  i dziękujemy wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce za wszystkie zgłoszone prace i za udział w konkursie!
    Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

Zarząd

Prezentacja części zgłoszonych prac


Nowa Pawłówka dnia, 20 października 2014 roku

OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce 
zaprasza wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce do wzięcia udziału Konkursie Plastycznym pn. 
„Moja przygoda ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce”
Celem Konkursu jest rozpropagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, szerszego spojrzenia na świat oraz ukazanie potrzeby istnienia organizacji pozarządowych w życiu każdej społeczności. ORGANIZATOR
- Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce - Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Komisja nie będzie oceniała prac grupowych.
Pracę należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice: pastele, kredki, kreda, farby, tusze, collage, witraż, wydzieranka itp. .

Konkurs realizowany jest w okresie od 20 października do 14 listopada 2014 r.
Prace należy składać w pokoju wychowawców w Domu Dziecka w Pawłówce.
O wyborze najlepszych prac decyduje zgodność z tematem, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 listopada 2014 roku.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 15 października 2014 roku
W dniu 27 września 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce przy współpracy z Domem Dziecka w Pawłówce zorganizowało wychowankom wycieczkę do Aquaparku w Druskiennikach na Litwie.Każda zorganizowana wycieczka odgrywa ogromną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Jest stałym i ważnym elementem pracy każdego wychowawcy, dlatego pozyskiwanie środków finansowych na tego typu działania edukacyjno - wychowawcze znalzało odzwierciedlenie w statucie naszej Organizacji.  Wszelkie wyjazdy umożliwiają wychowankom poznanie dziedzictwa kulturowego, kształcą różnorodne praktyczne umiejętności i przyczyniają się do integracji grupy. Wyjazd do Druskiennik pozostawił w sercach dzieciaków wiele niezapomnianych wrażeń.Organizacja wyjazdu nie byłaby możliwa bez środków finansowych, które są przekazywanie na konto bankowe Stowarzyszenia przez naszych Darczyńców. Dzięki ich otwartemu sercu mogliśmy uszczęśliwić podopiecznych Placówki, za co serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 2014-06-04

O g ł o s z e n i eNa podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 17:30 w Domu Dziecka w Pawłówce odbędzie się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu obrad. Uchwała Nr 1/2014
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013
 8. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia (bilans) za rok 2013
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z badania bilansu za rok 2013
 10. Zapoznanie z planem działalności Stowarzyszenia na rok 2014
 11. Wybór komisji uchwał i wniosków
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu. Uchwała 2/2014

b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Uchwała 3/2014

c) Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała 4/2014

d) Ustalenia stawki składki członkowskiej na rok 2015. Uchwała 5/2014

14. Przyjęcie wniosków przyjętych podczas dyskusji
15. Zapytania i wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 30 maja 2014 roku

Obóz edukacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży zawierający elementy survivalu

Obóz edukacyjno – wychowawczy został zorganizowany dla grupy 19 dzieci i młodzieży będącej wychowankami Domu Dziecka w Pawłówce przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce z Domem Dziecka w Pawłówce. Obóz zorganizowano w dniach 9-11 maja 2014 roku w siedlisku agroturystycznym Potajemnica w Szurpiłach gmina Jeleniewo.

W ramach organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży w trakcie wyjazdu zorganizowano szereg zajęć sportowych, kulinarnych, tanecznych oraz rekreacyjnych min. nauka jazdy konnej, gry i zabawy harcerskie, rubby, warsztaty kulinarne – dania ekologiczne np. chipsy z pokrzywy, zajęcia alpinistyczne, strzelanie z łuku, wiatrówki, pistoletu, rzut oszczepem, nauka tańca – hip –hop, sauna.
Celem głównym wyjazdu organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce przy współpracy z Domem Dziecka w Pawłówce był wpływ na dziecko i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej rozumiało siebie, umiało współżyć i współdziałać z innymi, aby także umiało znaleźć oparcie w sobie w sytuacjach kryzysowych.Ponadto ważnym elementem wyjazdu było tworzenie atmosfery dającej dzieciom i młodzieży poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. Uczestnicy mieli okazję odpocząć od codziennych problemów, poznać nowe miejsca i możliwość zabawy bez używek.
Założenia ewaluacyjne w rozmowie z uczestnikami wskazują na potrzebę realizacji podobnych przedsięwzięć
przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia

Nowa Pawłówka, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Pogadanka specjalistycznia - Przemoc seksualna wobec dziecka

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w godzinach 18:00 - 20:00 odbyło się spotkanie wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce z Panem Jarosławem Ruszewskim (prawnikeim) oraz Panią Anną Ruszewską (nauczysciel przedmiotowy - wychowanie do życia w rodzinie). Tematem spotkania z dziećmi i młodzieżą było zjawisko przemocy seksulanej wobec dzieci. Przedstawiono młodym ludziom niepodważalne normy życia rodzinnego i społecznego, których żaden dorosły człowiek nie powinień naruszać. Pogadanka odbyła sie w podziale na dwie grupy wiekowe. 
Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Stowarzyszeniem Pryzmat w Suwałkach.

Nowa Pawłówka, dnia 10 marca 2014 roku
Dnia 9 marca 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce przy współpracy z Domem Dziecka w Pawłówce zorganiozwało dzieciom i młodzieży będącej wychowankami placówki opiekuńczo - wychowawczej w Nowej Pawłówce spotkanie szkoleniowo - warsztatowe z organizacją społeczno - wychowawczą Strzelec z Suwałk. Dzieci i młodzież zostały zapoznane z działaniami polskiej armi na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, zilustrowano merytorycznie zasady przygotowania młodych ludzi do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. W trakce zajęć warsztatowych zwrócono uwagę młodego pokolenia na wychowanie w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wychowankowie mieli możliowść przebrania się w stroje armi polskiej oraz zobaczyć z bliska broń wojskową. W ramach spotkania zorganizowano szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z człokami organizacji Strzelec pozostaną na długo w pamięci uczestników. Dały im możliowść zrozumienia potrzeby istnienia wielu organizacji publicznych a także wskazały im wartość bycia Polakiem.

W imnieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce a także uczestników zajęć składam serdeczne podziękowanie członkom Organizacji Strzelec z Suwałk za przygotowanie i realizację spokania edukacyjno - wychowawczego. Niezwykle pocieszającym  faktem jest to, że istnieją
jeszcze ludzie, dla których dobro młodych pokoleń ma wielkie znaczenie. Takie wspólne działania na rzecz dzieci i młodzieży jest to idealny sposób na wspomaganie ich rozwoju psychospołecznego i fizycznego a także zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom obecnym we współczesnym świecie.

Prezes Zarządu
Lejmel Rafał

Nowa Pawłówka, dnia 10 lutego 2014 roku

Organizacja ferii zimowych 2014

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki zgromadzonej kowcie 3 542,90 zł z darowizn finansowych, zorganizowało dzieciakom przebywającym w Placówce w okresie ferii zimowych 2013/2014 wyjazdy na basen, do kina, do Fantazy Parku w Suwałkach, pizzeri. Radość z tego powodu była przeogromna, co również ilustrują dołączone zdjęcia.
Jeszcze raz dziękujemy naszym Darcyńcom za życzliwość i dobroć, a przede wszystkim za okazane serce.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce

2013

Nowa Pawłówka, dnia 31 grudnia 2013 roku

Co u nas słychać? Realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych"

ZAJĘCIA KULINARNE

Jest to typ zajęć bardzo lubianych przez dzieci zarówno starsze jak i maluchy.Młodsze dzieci chętnie podpatrują, co dzieje się w kuchni. Zajęcia w dobie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pozwoliły dzieciakom na poczucie magii świąt. Poruszyły ich serca i nauczyły przygotowywania podstawowych potraw. Za główny cel
przyjęliśmy wykształcenie u Nich praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w dorosłym życiu.
Wsparciem objęliśmy grupę 10 dzieciaków.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych uczestników, wyrabianie zamiłowania do muzyki i muzykowania, nauka praktycznej gry na instrumentach, prawidłowej emisji głosu oraz przygotowanie uczestników
do występów lokalnych. Gra na instrumentach i śpiew aktywizują dzieci do czynnego uprawiania muzyki, uczą ich systematyczności, motywują do osiągania celu oraz dają możliwość wspólnego muzykowania w grupie, rozwijają również wrażliwość muzyczną. Dzieciaki mogą swobodnie wydobywać własną ekspresję, realizować pomysły muzyczne przy pomocy instrumentu, głosu, ruchu, kształtują aktywną postawę wobec muzyki.
Wsparciem objęliśmy grupę 11 dzieciaków.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Program zajęć sportowych pomaga w prawidłowym rozwoju psychofizycznym i duchowym młodego człowieka, jego osobowości i odnalezieniu się w dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń. Program zajęć zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został
dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Wsparciem objęliśmy grupę 14 dzieciaków.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie braków edukacyjnych i indywidualizację procesu kształcenia wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl pochodzących z rodzin min. zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocy domowej . 
Wsparciem objęliśmy grupę 6 dzieciaków.
Podniesienie świadomości z zakresu ochrony środowiska poprzez
dokarmianie zwierząt i ptaków w okresie zimowym – dokarmianie zwierząt i ptaków w lesie.

Przed wyjściem dzieciaków w teren, zorganizowano przy współpracy z Nadleśnictwem Suwałki zajęcia teoretyczno - manualne z zakresu poznawiania ptaków i zwierząt. Dzieciaki podczas zajęć z pracownikiem Nadleśnictwa Panią Dorotą Skolkiewicz poprzez film, zabawę, podgadankę uczyły się rozpoznawania śladów zwierząt oraz ptaków leśnych jak również zostały zapoznane z potrzebą dokarmania dzikich zwierząt w trudnym dla nich okresie zimowym.
Zajęcia odbyły się w w dniach 5 grudnia 2013 roku oraz 17 grudnia 2013 roku. W spotkanich udział wzięły dzieciaki z Gminy Przerośl oraz Domu Dziecka w Pawłówce.

Nowa Pawłówka, dnia 15 grudnia 2013 roku

Cyberprzemoc

Z uwagi na problemy współczesnej młodzieży w dniu 15 grudnia 2013 roku w godzinach 10:00-13:00 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce działając we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej PRYZMAT w Suwałkach zorganizowało pogadankę prawną pt. Cyberprzemoc
Prowadzącym zajęcia był Pan dr Jarosław Ruszewski. 
Spotkanie przyczyniło się do uświadomienia młodym ludziom czym jest agresja elektroniczna i jak nalezy bez łamania norm prawnych korzystać z nowoczesnych technologii.

Nowa Pawłówka, dnia 8 listopada 2013 roku

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, iż w miesiącach: listopad 2013 r. – maj 2014 r. będzie realizowany przez członków Stowarzyszenia projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.                W ramach realizowanych działań zostały zaplanowane między innymi dyżury pedagoga, które są skierowane w szczególności do osób pochodzących z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i przemoc domowa, a także z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Dyżury pedagoga odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce 35.

Harmonogram dyżurów:

 • 25 listopad 2013 r. w godz. 14:00 – 17:00
 • 10 grudzień 2013 r. w godz. 14:00 – 17:00
 • 17 styczeń 2014 r. w godz. 14:00 – 17:00
 • 05 luty 2014 r. w godz. 14:00 – 17:00
 • 20 marzec 2014 r. w godz. 14:00 – 17:00
 • 16 kwiecień 2014 r. w godz. 14:00 – 17:00
Ponadto w ramach realizowanego projektu zaplanowano działania o charakterze edukacyjnym i pomocowym skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl. Są to zajęcia muzyczne, sportowe, kulinarne oraz zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.

Zajęcia muzyczne

– mają na celu rozwijanie zdolności muzycznych uczestników, wyrabianie zamiłowania do muzyki i muzykowania, nauka praktycznej gry na instrumentach, nauka prawidłowej emisji głosu oraz przygotowanie uczestników do występów lokalnych.

Zajęcia sportowe

– program zajęć zawiera działania o charakterze profilaktycznym, zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia dostosowane będą do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zajęcia kulinarne

– poznanie zasad zdrowego odżywiania, nauka komponowania codziennego jadłospisu, zdobywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania potraw kulinarnych.

Zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych

 – celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie braków edukacyjnych i indywidualizację procesu kształcenia.Podniesienie świadomości z zakresu ochrony środowiska poprzez dokarmianie zwierząt i ptaków w okresie zimowym – dokarmianie zwierząt i ptaków w lesie.


Zapraszamy osoby z terenu Gminy Przerośl, które chciałyby skorzystać z pomocy pedagoga oraz dzieci i młodzież do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Panem Rafałem Lejmelem nr tel. 514318662 do dnia 14 listopada 2013 r.
Wiceprezes Zarządu                                                                                                        Prezes Zarządu

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch                                                                                           mgr Rafał Lejmel

Nowa Pawłówka, dnia 18 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z przepiegu realizacji projektu

projekt realizowany jest w dniach od 1 maja 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce w oparciu o mikrodotację           w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Działaj Lokalnie – Efektywne Organizacje w Województwie Podlaskim”. 
1.DYŻURY PEDAGOGA w Punkcie Konusltacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą - do dnia 18 czerwca 2013 roku skorzystało 7 rodzin z terenu Gminy Przerośl ( łączna liczba osób w rodzinach 31)
2. DYŻURY SOCJOTERAPEUTY w Punkcie Konusltacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą - do dnia 18 czerwca 2013 roku stworzono grupę 12 dzieciaków z gminy Przerośl  oraz Domu Dziecka w Pawłówce.
3. KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Punkcie Konusltacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i przemocą - do dnia 18 czerwca 2013 roku stworzono grupę 6 dzieciaków z  Domu Dziecka w Pawłówce.
4. Zorganizowano dnia 13 czerwca 2013 rokusSzkolenie dla członków stowarzyszenia „Podstawy prawne prowadzenia organizacji pozarządowej” - prowadzący szkolenie Pan Tomasz Fimowicz (radca prawny)

Nowa Pawłówka, dnia 7 czerwca 2013 roku

Zachowaj Trzeźwy Umysł – obóz edukacyjno - wychowawczy zawierający program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl

Stowarzyszenie wspierało działania samorządu

Samorząd Gminy Przerośl wzorem roku 2012 przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2013 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna! 

Jednym z podjętych działań przez Gminę Przerośl była organizacja obozu edukacyjno – wychowawczego zawierającego program profilaktyki uzależnień w dniach 17 – 19 maja 2013 roku.
Dzieci i młodzież obok kultowania sprawności fizycznej oraz poznawania walorów turystycznych naszego powiatu (nauka jazdy konnej, gry i zabawy harcerskie, zapasy, rubby, zawody kajakowe, wyprawa do Świętego Miejsca, zajęcia z samoobrony pod okiem instruktora Karate Kyokushin, zajęcia alpinistyczne, strzelanie z łuku, wiatrówki, rzut oszczepem, hokej na trawie, nauka chodzenia na szczudłach, wycieczki rowerowe itp.) wzięły udział w trzech blogach tematycznych zorganizowanych przez doświadczonych pedagogów, socjoterapeutę w terenie odnoście problematyki uzależnień: 

• Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w środowisku dzieci i młodzieży
• Zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy w środowisku dzieci i młodzieży
• Wpadka

Głównym tematem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu. Niezwykle ważne jest także przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o nie spożywaniu alkoholu i nie zażywaniu narkotyków. Podczas zajęć młodzież została także wyposażona w informacje, gdzie osoba uzależniona od alkoholu i narkotyków może szukać pomocy. Podkreślona została także waga rodziny, jako najlepszego oparcia w walce z uzależnieniami, przemocą. Ukazano wartość i celowość istnienia instytucji pomocowych. 

Z opinii uczestników wnioskujemy, że gry i zabawy dały niesamowity zastrzyk adrenaliny. Zorganizowane gry i zabawy terenowe staraliśmy się jak najlepiej dostosowywać do potrzeb i możliwości uczestników. W scenariusze włożyliśmy to, co niedostępne jest, na co dzień, ale co bawi i uczy, zapewnia emocje i wspomnienia na długi czas. Wszystkie etapy zajęć były połączone ze sobą logicznie, aby stanowić spójną całość. Zajęcia ukierunkowane były przede wszystkim na eksploatację wyobraźni uczestników. 

Opiekunami wyjazdu i inicjatorami zajęć byli:


- Pani Elżbieta Słuchocka
- Pani Marzena Krupińska
- Pani Hanna Grażyna Żebrowska
- Pan Rafał Lejmel

Zajęcia inicjowane były przy pomocy wolontariuszy:

- Pani Marty Downar
- ks. Pana Pawła Markowskiego ( Parafia Chrystusa Króla w Suwłkach)

Program powstał przy współpracy:

 • Urząd Gminy Przerośl
 • Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli
 • Dom Dziecka w Pawłówce
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli
 • Szkoła Podstawowa w Pawłówce
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Nowa Pawłówka, dnia 21 maja 2013 roku


O g ł o s z e n i e

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 15:30 w Domu Dziecka w Pawłówce odbędzie się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie regulaminu obrad. Uchwała Nr 1/2013
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia (bilans) za rok 2012
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z badania bilansu za rok 2012
10. Wybór komisji uchwał i wniosków
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu. Uchwała 2/2013
b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Uchwała 3/2013
c) Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała 4/2013
d) Ustalenia stawki składki członkowskiej na rok 2014. Uchwała 5/2013
13. Przyjęcie wniosków przyjętych podczas dyskusji
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad 
z poważaniem
Członkowie Zarządu 

Nowa Pawłówka, dnia 10 maja 2013 roku

Seminarium podsumowujące działalność wojewódzkiej sieci NGO

   W dniu 7 maja 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się seminarium podsumowujące działalność wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych, realizowane w ramach projektu „Podlaska sieć samorządowa”. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
     W trakcie seminarium zostały zaprezentowane aktualności dotyczące działalności organizacji pozarządowych w Polsce, przede wszystkim efekty pracy nad standardami, narzędzia autoewaluacji organizacji pozarządowych.
Na spotkaniu Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce reprezntował prezes Pan Rafał Lejmel.


Nowa Pawłówka, dnia 30 kwietnia 2013 roku


Harmonogram dyżurów pedagoga  i socjoterapeuty

w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce w oparciu o mikrodotację           w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Działaj Lokalnie – Efektywne Organizacje w Województwie Podlaskim”. 

Terminy dyżurów

Wiceprezes Zarządu                                                                                                        Prezes Zarządu
Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch                                                                                           mgr Rafał Lejmel

Nowa Pawłówka, dnia 15 kwietnia 2013 roku
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce informuje, iż w miesiącach: maj – sierpień 2013 r. będzie realizowany przez członków Stowarzyszenia projekt w oparciu o mikrodotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Działaj Lokalnie – Efektywne Organizacje w Województwie Podlaskim”. W ramach realizowanych działań zaplanowane zostały między innymi dyżury pedagoga i socjoterapeuty, skierowane w szczególności do osób pochodzących z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i przemoc domowa, a także z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Planowane działania:

 • rozpoznawanie problemu, wstępna diagnoza uzależnienia, przemocy domowej, problemów wychowawczych i społecznych,
 • motywowanie i informowanie o możliwości poszukiwania wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 • pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeżeli chodzi o problem uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze i doświadczenie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich przykrych doświadczeń życiowych,
 • pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, problemami opiekuńczo-wychowawczymi i przemocą,
 • pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” przemocy,
 • pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu, 
 • informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy Przerośl i Powiatu Suwalskiego, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny, 
 • udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej osobom przeżywającym kryzys życiowy,
 • edukacja społeczna w zakresie problemów opiekuńczo – wychowawczych i przemocy domowej,
 • wspieranie działań wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin niepełnych
 • poradnictwo rodzinne.

Zapraszamy 

osoby z terenu Gminy Przerośl, które chciałyby skorzystać z pomocy pedagoga lub socjoterapeuty do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.
Spotkania odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Pawłówce 35 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Docelowo pomocą pedagoga zostanie objętych 12 rodzin, zaś z zajęć terapeutycznych może skorzystać 12 dzieci.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Panem Rafałem Lejmelem nr tel. 514318662 do dnia 30 kwietnia 2013 r.


Wiceprezes Zarządu                                                                                                          Prezes Zarządu
Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch                                                                                             mgr Rafał Lejmel

Organizacja ferii zimowych

Nowa Pawłówka, dnia 15 marca 2013 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki przekazanej kowcie 1 000,00 zł przez Nadleśnictwo Szczebra, zorganizowało dzieciakom przebywającym w Placówce w okresie ferii zimowych wyjazdy na basen, do kina, do Fantazy Parku w Suwałkach a także wyjazy na narty do ośrodka w Szelmencie. Radość z tego powodu była przeogromna.
Jeszcze raz dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Szczebra za życzliwość i dobroć, którą znajdujemy w tym bezinteresownym geście.

Filmy 3D

Nowa Pawłówka, dnia 1 marca 2013 roku

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce dzięki życzliwości Pani Katarzyny Cholerzyńskiej oraz innych osób, które uczestniczyły w pozyskiwaniu środków finansowych zakupiło dzieciakom wychowującym się w Domu Dziecka w Pawłówce ogulary do oglądania filmów w 3D. 
Filmy cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem naszych małych podopiecznych. 

Wspólnie spełniamy marzenia dzieci...

Nowa Pawłówka, dnia 9 stycznia 2013 roku

Dzięki życzliwości instytucji i osób wspierających działalność stowarzyszenia dzieciaki maja szansę na spełnienie marzeń. Za zgromadzone środki finansowe i rzeczowe przekazaliśmy dzieciakom zamieszkującym w Domu Dziecka w Pawłówce sprzęt sportowy na Salę rekreacyjną.

Małymi kroczkami idąc do przodu wspólnie możemy spełniać marzenia dzieci. 

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za wielką życzliwość intytucji i osób prywatnych wspierających działalność stowarzyszenia, dzięki której nasi podopieczni nie czują się osamotnieni i opuszczeni. 
Mają świadomość, że wokół jest wielu dobrych i życzliwych ludzi, którzy okazują Im swoją przyjaźń                    i zrozumienie.
Dzięki wsparciu udało nam przekazać dla Domu Dziecka w Pawłówce prezentowany poniżej sprzęt sportowy,       o łącznej wartości 3 193,21 zł. 

2012

Warsztaty dla Liderów Społecznych i Grup Aktywnych Liderów (GAL)
      W dniach 18 października 2012 roku i 19 listopada 2012 roku  członkowie Stowarzyszenia wzieli udział w warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białystoku. W spotkaniu udział m.in. wzieli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, Stowarzyszenia ZIUNA. 
      Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce reprezentowało sześciu członków - Pani Maria Jolanta Gajda - Pstrzoch, Pani Marta Downar, Pani Elżbieta Słuchocka, Pani Magdalena Moj - Kondratowicz, Pani Urszula Rogożyńska,  Pan Rafał Lejmel.
      Głównym celem warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności liderów społecznych i przedstawicieli grup aktywnych w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju dialogu, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia społeczności lokalnej w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

Zachowaj Trzeźwy Umysł - I Gminny Spływ Kajakowy zawierajacy program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce wspierało działania samorządu.
       Samorząd Gminy Przerośl wzorem roku 2011 przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach to której Wójt Gminy Przerośl zorganizował wyjazd profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Przerośl pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł – I Gminny Spływ Kajakowy zawierający program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży” w dniach 1-3 czerwca 2012 roku. 
Założenia wyjazdu oscylowały wokół dwóch dużych tematów, były nimi: asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności; jako główne cele można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz miał także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
Założenia programu wyjazdu otrzymały pozytywną opinię Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli i zaakceptowane były protokołem nr GKRPA.8141. 40.2012 z dnia 11 maja 2012 roku.
W ocenie biura kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ten innowacyjny sposób kulkowania profilaktyki spotkał się z uznaniem i jego założenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej kampanii.
Ze względu na trudne warunki atmosferyczne wyjazdu nie odłożono a uczestnicy zakwaterowani byli w gospodarstwie agroturystycznym należącym do realizatora wyjazdu w Supieniach gm. Filipów ( zgodność z założeniami kampanii).
Zamieniono kajaki na gry i zabawy terenowe przy bezpośredniej opiece i organizacji doświadczonych harcerzy i pedagogów , które doskonale zintegrowały , zmotywowały, bawiły, pomagały zdobyć nowe umiejętności i pokonać słabości uczestników. Z opinii uczestników wnioskujemy, że gry i zabawy dały niesamowity zastrzyk adrenaliny. 
Zorganizowane gry i zabawy terenowe staraliśmy się jak najlepiej dostosowywać do potrzeb i możliwości uczestników. W scenariusze włożyliśmy to, co niedostępne jest na co dzień, ale co bawi i uczy,zapewnia emocje i wspomnienia na długi czas. Wszystkie etapy zajęć były połączone ze sobą logicznie aby stanowić spójną całość. Zajęcia ukierunkowane były przede wszystkim na eksploatację wyobraźni uczestników. 

Dzieci i młodzież obok kultowania sprawności fizycznej oraz poznawania walorów turystycznych naszego powiatu wzieli udział w dwóch blogach tematycznych zorganizowanych przez doświadczonych pedagogów odnoście problematyki uzależnień:

- Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomaniii alkoholizmowi w środowisku dzieci         i młodzieży

Zajęcia prowadzone były przez pedagogów, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, pracujących w pracy zawodowej z młodzieżą doświadczającą problem u nadużywania alkoholu i narkotyków Panią Hannę Grażynę Żebrowską i Pana Rafała Lejmel.
Program oparty był nanastępujących działaniach: krótkim wprowadzeniu w tematykę, elementach pogadanki, „burzy mózgów”, pracy w grupach, dramie,pantomimie, pracy zbiorowej i indywidualnej uczestników, pogadancekontrolowanej.
Tematem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków. Niezwykle ważne jest także przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o nie spożywaniu alkoholu i nie zażywaniu narkotyków. Podczas zajęć młodzież została także wyposażona w informacje, gdzie osoba uzależniona od alkoholu i narkotyków może szukać pomocy. Podkreślona zostałatakże waga rodziny, jako najlepszego oparcia w walce z nałogiem.

- Zajęcia profilaktyczne z zakresu zjawiska przemocy w środowisku dzieci i młodzieży.

       Zajęcia prowadzone były przez pedagogów, członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce pracujących w pracy zawodowej z młodzieżą doświadczającą przemocy Panią Magdalenę Mój – Kondratowicz i Panią Elżbietę Słuchocką.

       Zajęcia oparte były na następujących działaniach: krótkim wprowadzeniu w tematykę, spontanicznych i opartychna wypowiedziach uczniów, warsztatach kształcących umiejętności, planowych działaniach w środowisku rówieśniczym, aktywizującym określone emocje, postawy, wartości, nagradzania za zachowania zgodne z prospołecznymi, altruistycznymi wzorcami, wyznaczaniu konkretnych zachowań, które mają być eliminowane lub wprowadzane do repertuaru uczniowskiego.
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi chwytami samoobrony w sytuacjach zagrożenia.
Zajęcia ukierunkowane były również na zwrócenie szczególnej uwagi na problem przemocy stosowanej za pośrednictwem internetu oraz innych zagrożeń wynikających z korzystania z tego medium. Dostarczyły podstawowej wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur wprzypadku łamania zasad. Ukazały asertywne metody rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, domowej.
W wyjeździe udział wzięło 29 uczestników z terenu Gminy Przerośl w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat (wyjazd był dobrowolny, bezpłatny, dzieci i młodzież zgłaszali się samodzielnie).

Opiekunami wyjazdu i inicjatorami zajęć byli:

- Pani Elżbieta Słuchocka
- Pani Magdalena Mój – Kondratowicz
- Pani Hanna Grażyna Żebrowska
- Pan Rafał Lejmel
Zajęcia inicjowane były przy pomocy wolontariuszy:

- Pani Emilia Olechna
- Pani Diana Kisielewska

Program powstał przy współpracy:

- Urząd Gminy Przerośl
- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli
- Dom Dziecka w Pawłówce
- Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli
- Szkoła Podstawowa w Pawłówce
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli.
           Wszelkie działania finansowane były z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli na rok 2012 ( Uchwała Rady Gminy nrXI/81/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku) oraz funduszy Domu Dziecka w Pawłówce. 


Kliknij, aby edytować treść...

Kliknij, aby edytować nagłówek...

Kliknij, aby edytować treść...